Podbabiogórze pamięta, dziękuje


film i broszura

Światowe Dni Młodzieży 2016


krakow2016.com

Pielgrzymka do Kalwarii w intencji trzeźwości

18 października 2014, sobota

Administrator, sobota 27 września 2014 - 21:01:13

Wyjazd o godz. 8:30 z pl. Św. Jana Pawła II, powrót ok. 18.00. Koszt 15 zł, zapisy w zakrystii lub kancelarii.

Program:

10:00
Rozpoczęcie Pielgrzymki – Droga Krzyżowa (od stacji U Piłata)
13:00
Msza św.
15:00
Nabożeństwo różańcowe
Udział w spotkaniach w grupach wspomagających trzeźwość

Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

21 września 2014 roku

Administrator, poniedziałek 22 września 2014 - 11:34:33

Drodzy Bracia i Siostry,

Dziś żyjemy w świecie, który staje się coraz "mniejszy" i gdzie w związku z tym mogło by się zdawać, że łatwo być blisko jedni względem drugich. Rozwój transportu i technologii komunikacyjnych przybliża nas do siebie, łącząc nas coraz bardziej a globalizacja sprawia, że jesteśmy od siebie wzajemnie zależni. Jednak pośród ludzkości nadal trwają, czasami bardzo wyraźne podziały. Na poziomie globalnym widzimy skandaliczny dystans pomiędzy luksusem najbogatszych, a biedą najuboższych. Często wystarczy przejść się ulicami miasta, aby zobaczyć kontrast między ludźmi żyjącymi na chodnikach, a błyszczącymi światłami sklepów. Jesteśmy całkiem przyzwyczajeni do tego wszystkiego, co nas już nie uderza. Świat cierpi z powodu wielu form wykluczenia, marginalizacji i ubóstwa, a także z powodu konfliktów, w których łączą się przyczyny ekonomiczne, polityczne, ideologiczne i niestety także religijne.

W tym świecie media mogą nam pomóc, byśmy poczuli się bliżej siebie nawzajem, pomagając nam dostrzec jedność rodziny ludzkiej, co z kolei pobudza do solidarności i lepszego poważnego zaangażowania na rzecz bardziej godnego życia. Dobra komunikacja pomaga nam być bliżej siebie oraz lepiej poznawać siebie nawzajem, w byciu bardziej zjednoczonymi. Dzielące nas mury można pokonać tylko wtedy, gdy jesteśmy gotowi, by słuchać siebie nawzajem i uczyć się jedni od drugich. Musimy godzić różnice poprzez formy dialogu pozwalające nam wzrastać w zrozumieniu i szacunku. Kultura spotkania wymaga, abyśmy byli skłonni nie tylko dawać, ale także otrzymywać od innych. Media mogą nam w tym pomóc, zwłaszcza dzisiaj, kiedy sieci ludzkiej komunikacji osiągnęły bezprecedensowy rozwój. Zwłaszcza internet może zaoferować większe możliwości spotkania i solidarności między wszystkimi, a jest to rzecz dobra, jest to Boży dar.

Istnieją jednak aspekty problematyczne: szybkość informacji przekracza nasze możliwości

refleksji i osądu oraz nie pozwala na wyważone i poprawne wyrażanie siebie. Różnorodność wyrażanych opinii może być postrzegana jako bogactwo, ale możliwe jest także zamknięcie się w pewnej sferze informacji, które odpowiadają jedynie naszym oczekiwaniom i naszym ideom, albo określonym interesom politycznym i gospodarczym. Środowisko komunikacyjne może nam pomóc w rozwoju, lub przeciwnie prowadzić do dezorientacji. Pragnienie podłączenia digitalnego może w ostateczności prowadzić do odizolowania nas od naszych bliźnich, ludzi, którzy są najbliżej nas. Nie wspominając już o tym, że osobom, które z różnych powodów nie mają dostępu do mediów społecznościowych grozi wykluczenie.

Te ograniczenia są realne, ale nie uzasadniają odrzucenia mediów społecznościowych. Raczej nam przypominają, że komunikacja jest ostatecznie zdobyczą bardziej ludzką niż technologiczną. Cóż więc nam pomaga w środowisku digitalnym, by wzrastać w człowieczeństwie i wzajemnym zrozumieniu? Musimy na przykład odzyskać pewne poczucie refleksji i spokoju. Wymaga to czasu i zdolności, by zamilknąć i słuchać. Musimy też być cierpliwi, jeśli chcemy zrozumieć kogoś, kto jest od nas różny: osoba w pełni wyraża siebie nie wówczas, gdy jest jedynie tolerowana, ale kiedy wie, że jest prawdziwie akceptowana. Jeśli naprawdę zechcemy słuchać innych, to nauczymy się postrzegania świata innymi oczami i doceniania ludzkiego doświadczenia, tak jak się ono przejawia w różnych kulturach i tradycjach. Ale będziemy umieli także lepiej docenić wielkie wartości inspirowane przez chrześcijaństwo, na przykład wizję człowieka jako osoby, małżeństwo i rodzinę, rozróżnienie między sferą religijną a polityczną, zasady solidarności i pomocniczości oraz inne.

Jak zatem komunikacja może służyć autentycznej kulturze spotkania? A dla nas uczniów Pana, co oznacza spotkanie jakiejś osoby według Ewangelii? Jak to możliwe, pomimo wszystkich naszych ograniczeń i grzechów, aby być naprawdę blisko jedni wobec drugich? Pytania te można podsumować w tym pytaniu, które pewnego dnia jeden z uczonych w Piśmie, to znaczy człowiek mediów, skierował do Jezusa: "A kto jest moim bliźnim?" (Łk 10,29). Pytanie to pomaga nam zrozumieć komunikację w kategoriach bliskości. Możemy je przetłumaczyć w następujący sposób: jak się przejawia "bliskość" w zakresie korzystania ze środków przekazu i w nowym środowisku stworzonym przez technologie digitalne? Odpowiedź znajduję w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, która jest także przypowieścią o człowieku przekazu. Ten bowiem, kto przekazuje, staje się bliźnim. A miłosierny Samarytanin nie tylko czyni siebie bliźnim, ale troszczy się o tego człowieka, którego widzi na wpół umarłego obok drogi. Jezus odwraca perspektywę: nie chodzi o rozpoznanie innego jako podobnego do mnie, ale o moją zdolność uczynienia siebie podobnym do drugiego. Przekazywanie oznacza więc uświadomienie sobie, że jesteśmy ludźmi, Bożymi dziećmi. Lubię nazywać tę moc komunikacji jako "bliskość".

Kiedy dominującym celem komunikacji jest nakłonienie do konsumpcji lub manipulacja osobami, to mamy do czynienia z gwałtowną agresją, jak ta której doznał człowiek, który wpadł w ręce zbójców i został porzucony przy drodze, jak czytamy w przypowieści. Lewita i kapłan nie widzieli w nim bliźniego, lecz obcego, od którego lepiej było trzymać się z daleka. W tamtym czasie oddziaływały na nich zasady czystości rytualnej. Dziś grozi nam, że niektóre media tak na nas wpłyną, iż zapomnimy o naszym realnym bliźnim.

Nie wystarczy przechodzić wzdłuż alei "cyfrowych", to znaczy zwyczajnie być podłączonymi: trzeba, aby połączeniu towarzyszyło prawdziwe spotkanie. Nie możemy żyć samotnie, zamknięci w nas samych. Potrzebujemy kochania i bycia kochanymi. Potrzebujemy czułości. Strategie medialne nie zapewniają piękna, dobra i prawdy komunikacji.

Także światu mediów nie może być obca troska o człowieka i jest on wezwany do wyrażania czułości. Sieć digitalna może być miejscem bogatym w człowieczeństwo, nie siecią przewodów, ale osób. Neutralność mediów jest tylko pozorna: tylko ten, kto komunikując podejmuje wyzwanie, może być punktem odniesienia dla innych. Osobiste zaangażowanie jest podstawą wiarygodności komunikatora. Właśnie z tego względu chrześcijańskie świadectwo, dzięki sieci może dotrzeć na egzystencjalne peryferie.

Często powtarzam: wolę tysiąc razy Kościół poobijany, wychodzący na ulicę, który miał wypadek, od Kościoła chorego z powodu zamknięcia! A drogi są drogami świata, gdzie ludzie żyją i gdzie można do nich dotrzeć skutecznie i emocjonalnie. Wśród tych dróg są także te digitalne, zatłoczone ludźmi, często poranionymi, mężczyznami i kobietami szukającymi zbawienia lub nadziei. Także dzięki sieci orędzie chrześcijańskie może dotrzeć "aż po krańce ziemi" (Dz 1,8). Otwarcie drzwi kościołów oznacza także otwieranie ich w środowisku digitalnym, zarówno po to, aby ludzie mogli wejść, niezależnie od tego w jakiej sytuacji życiowej się znajdują, jak i po to, aby Ewangelia mogła przekroczyć próg świątyni i wyjść na spotkanie wszystkich. Jesteśmy powołani, aby dawać świadectwo o Kościele, który byłby domem dla wszystkich. Czy potrafimy przekazywać oblicze takiego Kościoła? Komunikacja pomaga nadać kształt powołaniu misyjnemu całego Kościoła, a sieci społecznościowe są obecnie jednym z miejsc, w których trzeba żyć tym powołaniem i odkryć na nowo piękno wiary, piękno spotkania z Chrystusem. Także w kontekście komunikacji potrzebny jest Kościół, który potrafi nieść ciepło, by rozpalać serce.

Świadectwo chrześcijańskie nie polega na bombardowaniu wiadomościami religijnymi, ale na chęci dania samego siebie innym przez "gotowość cierpliwego i naznaczonego szacunkiem angażowania się w ich pytania i wątpliwości, na drodze poszukiwania prawdy i sensu ludzkiego istnienia" (Benedykt XVI, Orędzie na XLVII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 2013). Pomyślmy o wydarzeniu uczniów z Emaus. Trzeba umieć się włączyć w dialog z mężczyznami i kobietami naszych czasów, aby zrozumieć ich oczekiwania, wątpliwości, nadzieje i dać im Ewangelię, to znaczy Jezusa Chrystusa, Boga, który stał się człowiekiem, który umarł i zmartwychwstał, aby nas uwolnić od grzechu i śmierci. Wyzwanie to wymaga głębi, wrażliwości na życie, wrażliwości duchowej. Prowadzenie dialogu oznacza bycie przekonanym, że drugi ma coś dobrego do powiedzenia, uczynienie miejsca na jego punkt widzenia, na jego hipotezy. Nie oznacza rezygnacji ze swoich idei i tradycji, ale z roszczenia jakoby były jedyne i absolutne.

Niech nam będzie przewodnikiem obraz Miłosiernego Samarytanina, który opatruje rany pobitego człowieka, zalewając je olejem i winem. Niech nasz przekaz będzie olejkiem pachnącym na cierpienie i dobrym winem radości. Niech nasza jasność nie pochodzi ze sztuczek i efektów specjalnych, ale z naszej naznaczonej miłością i czułością bliskości wobec tych, których spotykamy, zranionych przy drodze. Nie obawiajcie się bycia obywatelami środowiska digitalnego. Ważna jest czujność i obecność Kościoła w świecie komunikacji, aby rozmawiać ze współczesnym człowiekiem i prowadzić go na spotkanie z Chrystusem: Kościół towarzyszący w drodze potrafi wyruszyć z każdym. W tym kontekście rewolucja środków przekazu i informacji jest wielkim i ekscytującym wyzwaniem, wymagającym nowej energii i nowej wyobraźni, by przekazywać innym piękno Boga.

Franciszek
Watykan, 24 stycznia 2014, we wspomnienie św. Franciszka Salezego

21 września 2014

XXV niedziela w ciągu roku

Administrator, piątek 19 września 2014 - 21:55:28
 1. Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
 2. Metropolita Krakowski wzywa do modlitwy różańcowej.
 3. Przeżywamy dziś niedzielę, która jest obchodzona jako Dzień Środków Społecznego Przekazu. Niech ten dzień będzie dla nas nie tylko okazją do modlitwy za środki społecznego przekazu, takich jak prasa, radio, telewizja, Internet itp. Podejmijmy także w naszych rodzinach refleksję na temat, jak korzystamy z tych środków, jakie możliwości posiadają, ale też jakie niosą zagrożenia i jak możemy się przed nimi ustrzec.
 4. Dziś zebranie rodziców uczniów kl. III gimnazjum po 9:00; dla rodziców klas III (komunijnych) po 11:00.
 5. Taca dzisiejsza 3. niedzieli miesiąca jest przeznaczona na remont starej części plebani. Prosimy, aby ofiary składane na ten cel były podpisane z podaniem roli , obejścia i numeru domu. Przekazy bankowe można rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym. Numer konta parafii w gablocie i na naszej stronie internetowej. Bóg zapłać wspomagającym remont plebani.
 6. Zebranie Zespołu Charytatywnego we wtorek po Mszy św. wieczornej w salce przy plebani. Zapraszamy.
 7. Trwają przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Koordynatorzy tych przygotowań z naszej parafii zapraszają młodzież na spotkanie w najbliższy piątek, rozpoczęcie Mszą św. o 18:00, a po niej spotkanie w salce parafialnej. Będzie to okazja, by wspólnie zastanowić się jak w codziennym życiu realizować Boże wezwanie: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
 8. Zebranie zelatorów Żywego Różańca w przyszłą niedzielę po 9:00.
 9. W Gościu Niedzielnym o Albanii, którą odwiedza właśnie papież Franciszek oraz co musi zrobić islam, żeby przestał być tak złowrogi i krwawy?
 10. Dziękujemy za sprzątanie świątyni.
 11. Gmina informuje:
  • trwa bezpłatne czipowanie psów w soboty od 12:00–16:00 wg harmonogramu podanego w gablocie. Właściciel ma okazać dowód osobisty;
  • odpady wielkogabarytowe (tj. meble, zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne oraz opony) będą odbierane w czwartek 25 września. Więcej w gablocie.
 12. Pożegnaliśmy w tym tygodniu śp. Józefa Drwala (51 lat) i Klarę Teresę Szczurek-Baraniec (71 lat). Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
 13. W tym tygodniu patronują nam:
  • 23 września – św. ojciec Pio (1887–1968), jeden z najbardziej znanych współczesnych świętych; naznaczony stygmatami, spędzał długie godziny w konfesjonale; Eucharystię celebrował zawsze z wielkim namaszczeniem nie rozstawał się również nigdy z różańcem;
  • 25 września – bł. Władysław z Gielniowa, miał szczególne nabożeństwo do Męki Pański, jak też wsławił się niezwykłą czcią Najświętszego Imienia Jezus,
  • 27 września – św. Wincenty à Paulo, „duszpasterz galerników”, założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia – szarytek, które oddają się różnorakiej posłudze chorym, ubogim i opuszczonym.

22–28 września 2014

Administrator, piątek 19 września 2014 - 21:38:16
Poniedziałek 7.00
+Kazimierz Kasela
+Mieczysław Marek, MW +Janina Przeniosło w 1. rocznicę śmierci
Wtorek 18.00
+Władysław Zemlik (od sąsiadów z roli Baranowo)
+Stanisław Surzyn w 15. rocznicę śmierci
Środa 7.00
+Czesław Kudzia
o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Joanny w 71. rocznicę urodzin
Czwartek 18.00
+Eugeniusz Czarny w 17. rocznicę śmierci i żona Zofia
+Kazimierz Kasela
Piątek 18.00
+Czesław Kudzia
+Wincenty i Anna Migas z rodzicami
Sobota
7.00 +Kazimierz Kasela
18.00 +Emilia Szczurek w 6. rocznicę śmierci
Niedziela
7.00 +Aniela i Stanisław Konior
9.00 o dary Ducha św. dla wnuków Marty i Jakuba
11.00 za parafian, MW dziękczynna w 15. rocznicę ślubu Pawła i Wioletty Florczak
16.00 +Aniela Sołek w 22. rocznicę śmierci i Wincenty z synem Eugeniuszem

14 września 2014

Podwyższenie Krzyża Świętego

Administrator, sobota 13 września 2014 - 23:39:05
 1. Dzisiaj rozpoczyna się IV Tydzień Wychowania, będziemy prosić Boga by rodzicom, nauczycielom i wychowawcom nigdy nie brakło cierpliwości i długomyślności. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, zwłaszcza w czwartek 18 września święto Świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Ponadto uczniów gimnazjum i szkoły średniej zapraszamy we wtorek o 18:00, a w piątek uczniów szkoły podstawowej o 18:00 na wspólną modlitwę w intencji owocnego wzrastania w łasce, mądrości u Boga i ludzi.
 2. We wtorek odbył się tradycyjny rajd papieski upamiętniający ostatnią wędrówkę kard. Karola Wojtyły przed konklawe. Dziękujemy Babiogórskiemu Centrum Kultury za organizacje, za liczny udział młodzieży i wychowawców. Zdjęcia z rajdu są na stronie Zawoi i w portalu sucha24.pl. Przypominamy o filmie dvd Podbabiogórze pamięta… i dziękuje…, w którym są ukazane związki bp Karola Wojtyły z naszą ojczystą ziemią i migawki z uroczystości dziękczynnej za dar kanonizacji św. Jana Pawła II. Film jest do nabycia w zakrystii w cenie 5 zł.
 3. Dziś zebranie rodziców w salce uczniów kl. I szkoły średniej po 9:00, a za tydzień uczniów kl. III gimnazjum po 9:00; dla rodziców klas III (komunijnych) po 11:00.
 4. Trwa remont kapitalny starej części plebanii. Ostatnio położono wstępną wylewkę i wykonano nowy komin, rozpoczęto prace przy wymianie instalacji elektrycznej. W tym tygodniu wydaliśmy ponad 5000 zł na same materiały. Prosimy, kto może niech wspiera te prace ofiarą zwłaszcza w 3. niedzielę miesiąca. Ofiary podpisane z podaniem rejonu zamieszkania (rola i nr domu) zostaną odnotowane. Dokonane wpłaty na konto parafii (BS 09 87990001 0020 0200 0433 0001) można rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym.
 5. W „Gościu Niedzielnym” Audiobook z drugą częścią „Dzienniczka” siostry Faustyny – do słuchania w samochodzie i w domu, ponadto o ocalonym przez „Dzienniczek” nałogowym hazardziście, który czyta słowa Jezusa na dołączonej do „Gościa” płycie, prostujemy wielkie historyczne kłamstwo na temat wypraw krzyżowych, które tak naprawdę były odpowiedzią na islamską inwazję na chrześcijan.
 6. Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni.
 7. Pożegnaliśmy wczoraj śp. Franciszkę Franczak (94 lata), fundatorkę dzwonów na szego kościoła i Józefa Burego (81 lat). Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
 8. W tym tygodniu patronują nam także:
  • 16 września – Święci Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku,
  • 20 września – Święci Andrzej Kim Taegon (+1839), prezbiter koreański, który zginął podczas prześladowań chrześcijan; Paweł Chong Hasano, kleryk koreański, i Towarzysze, którzy ponieśli śmierć męczeńską pomiędzy 1839 a 1867 rokiem.

15–21 września 2014

Administrator, sobota 13 września 2014 - 23:28:48
Poniedziałek 7.00
+Władysław Zemlik
+Mieczysław Marek
Wtorek 18.00
+Teofil i Krynstyna Konior, córka Czesława
+Władysław Zemlik
Środa 7.00
+Czesław Kudzia (od sąsiadów u Franczaka)
+Kazimierz Kasela (z róży Marii Marszałek)
Czwartek 18.00
+Władysław Zemlik
+Kazimierz Kasela
Piątek 18.00
+Czesław Kudzia
+z wypominek rocznych
Sobota
7.00 +Julia Smyrak w 25. rocznicę śmierci i mąż Władysław
18.00 dziękczynna w roczek Zosi z prośbą o błogosławieństwo Boże
Niedziela
7.00 +Anna Pacyga w 5. rocznicę śmierci
9.00 +Maria Jankowska
11.00 za parafian, MW +Helena Warta w 1. rocznicę śmierci
16.00 o zdrowie i o błogosławieństwo Boże dla wszystkich wnuków; MW dziękczynna W 50. urodziny Urszuli

Rajd Turystyczny Szlakiem ks. kard. Karola Wojtyły

relacja Marty Makoś

Administrator, sobota 13 września 2014 - 23:25:14

Trasa rajdu im. kard. Karola Wojtyły wiedzie poprzez lasy i liczne wzniesienia, z których rozciąga się malowniczy widok. To właśnie na ten szlak w tym roku po raz kolejny wyruszyło ponad 650 osób.

Najtrudniejszym etapem było dotarcie na Halę Krupową, gdzie uczestnicy rajdu doczekali się upragnionego odpoczynku. Pamiętając o tym, jak ważną modlitwą dla Papieża był „Anioł Pański”, młodzież wraz z opiekunami odmówiła ją w skupieniu. Po chwili oddechu obok schroniska, nadszedł czas na dalszą wędrówkę.

Kolejny etap rajdu prowadził przez Policę, gdzie znajduje się pomnik ofiar katastrofy lotniczej, która miała miejsce 2 kwietnia 1969 roku. Nikt z wędrujących osób nie przeszedł obok tego miejsca obojętnie. Każdy choć na chwilę zatrzymał się, by uczcić pamięć ofiar chwilą ciszy.

Choć pogoda w tym roku nie rozpieszczała, bo w połowie trasy rozpętała się burza z deszczem i gradem, to chyba każdy wrócił do domu szczęśliwy, że po raz kolejny mógł kroczyć razem ze Świętym Janem Pawłem II. Bo z takim patronem można zdobyć każdy szczyt.

Marta Makoś

Rajd Turystyczny Szlakiem ks. kard. Karola Wojtyły

relacja Agnieszki Koziana

Administrator, sobota 13 września 2014 - 23:25:00

9 września 2014 roku odbył się kolejny Rajd Szlakiem ks. kard. Karola Wojtyły. Uczestniczyło w nim aż 640 osób, głównie młodych, z okolicznych szkół i miejscowości. Tradycyjnie Rajd rozpoczęto Mszą Świętą w kościele parafialnym w Skawicy, której przewodniczył ks. Rafał Buzała z Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Podczas kazania przedstawił on logo ŚDM oraz opowiadał o tym jak każdy z nas już dziś może zaangażować się w przygotowanie tego wielkiego wydarzenia. Wolontariuszy potrzeba wielu, a ten kto myśli, że się nie nadaje, jest w błędzie! – mówił ks. Rafał. Przypomniał, że do pomocy mamy świętych, z którymi w różnych momentach naszego życia możemy umówić się na kawę. Dziś jest czas na kawę ze św. Janem Pawłem II – On na pewno zatroszczy się, by Światowe Dni Młodzieży w Krakowie były dobrze przygotowane i przyniosły wiele owoców.

Mogliśmy również poznać naszego dekanalnego Lidera ŚDM – Tomasza Salę, który zachęcał młodych, aby już dziś w swoich parafiach szukali grup i myśleli w jaki sposób mogą pomóc.

Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy przeszli na Plac św. Jana Pawła II, gdzie wójt naszej gminy, Tadeusz Chowaniak, wygłosił krótkie przemówienie i złożył kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II.

Agnieszka Koziana

Konkurs na „Fotoreportaż z Rajdu Papieskiego”

9 września 2014

Administrator, niedziela 07 września 2014 - 22:58:43

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych biorących udział w Rajdzie. Uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 zdjęcia, które winny ukazywać przebieg Rajdu. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak przesyłać zdjęcia można tylko w formie plików cyfrowych. Do zdjęć winna zostać dołączona krótka notatka na temat Rajdu z uwzględnieniem kanonizacji św. Jana Pawła II i zbliżających się ŚDM 2016 w Krakowie. Notatka winna być zwięzła, nie przekraczająca 1 strony. Nazwa pliku powinna zawierać nazwisko autora i tytuł zdjęcia. Zdjęcia wraz z notką należy przesłać na adres: parafia@parafiaskawica.pl do końca września br. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie parafii w „Dzień Papieski” 12 października.

Autorom najlepszych prac fotoreportażu zostaną przyznane nagrody książkowe i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych. Wszystkie prace zostaną umieszczone na stronie parafii parafiaskawica.pl i zaprzyjaźnionych.

7 września 2014

XXIII niedziela w ciągu roku

Administrator, sobota 06 września 2014 - 23:25:52
 1. Dzisiaj Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii, łączymy się duchowo w intencji rodzin naszej Archidiecezji.
 2. We wtorek 36. rocznica ostatniej wędrówki górskiej ks. kard. Karola Wojtyły przed konklawe. Stąd jutro tradycyjny Rajd, zarazem szczególny bo w roku kanonizacji św. Jana Pawła II i w drodze ku ŚDM w Krakowie. Rozpoczęcie Rajdu Mszą św. o 8:30. Uczestników prosimy, aby już od godz. 8:15 gromadzić się w kościele na przygotowanie liturgii. Zapraszamy do konkursu Fotoreportaż z Rajdu.
 3. Zdjęcia z Odpustu można zamawiać do dzisiaj w zakrystii.
 4. Nabożeństwo Fatimskie 13 września w sobotę o 18:00. O niesienie figury Matki Bożej prosimy róże p. Emilii Spyrki, a baldachimu Panów z ich rodzin. O udział prosimy orkiestrę. Zapraszamy wszystkie rodziny.
 5. Młodzież I klas szkoły średniej rozpocznie bezpośrednie przygotowanie do bierzmowania w sobotę 13 września o 10:00 w sali parafialnej. Zebranie rodziców tej młodzieży w przyszłą niedzielę 14 września po Mszy św. o 9:00 w sali parafialnej.
 6. W przyszłą niedzielę Dzień Środków Społecznego Przekazu i rozpoczęcie Tygodnia Wychowania.
 7. Grupa Apostolska z naszej parafii zaprasza dzieci i młodzież na spotkania w każdy piątek:
  • szkoła podstawowa do klasy szóstej o godz. 16:00
  • klasa szósta, gimnazjum i starsi o 18:00.
  Prosimy rodziców, aby zachęcali swoje pociechy do angażowania się w grupy młodzieżowe.
 8. Zbiórka ministrantów w czwartek o 18:30.
 9. W „Gościu Niedzielnym” Polska konstytucja odwołuje się do Boga i gwarantuje wierzącym pełne prawo obecności w życiu publicznym i kształtowaniu oblicza ojczyzny.
 10. Informujemy: remont kapitalny starej części plebanii został rozpoczęty. Dotychczas zerwano starą podłogę, wybrano kilka samochodów radioaktywnego żużlu, położono wstępną wylewkę i przystąpiono do wykonania nowego komina. Prosimy, kto może niech wspiera te prace ofiarą zwłaszcza w 3. niedzielę miesiąca. Ofiary podpisane z podaniem rejonu zamieszkania (rola i nr domu) zostaną odnotowane. Dokonane wpłaty na konto parafii można rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym. Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni.
 11. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów organizuje pielgrzymkę do Lichenia i Częstochowy 4 i 5 października. Więcej w gablocie.
 12. Zebranie Sołeckie w Skawicy Sucha Góra w sobotę 13 września o 18:00 w remizie. Więcej w gablocie.
Idź do strony   <<        >>