Podbabiogórze pamięta, dziękuje


film i broszura

15–21 lipca 2013

Administrator, poniedziałek 15 lipca 2013 - 08:54:05
Poniedziałek 7.00
+Henryk Pacyga
Wtorek 18.00
+Franciszek Capek
Środa 7.00
+Karol Kozina (od sąsiadów)
Czwartek 18.00
+Mieczysław Bartyzel w 4. rocznicę śmierci
Piątek 18.00
o miłosierdzie Boże dla zmarłych (z wypominek) i dla żywych
Sobota 18.00
dziękczynna w 18. urodziny Daniela Pacygi z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
Niedziela
7.00 +Zofia Sikończyk (od sąsiadów)
9.00 dziękczynna w 18. urodziny Kamila Wojtyczko
11.00 za parafian
16.00 +Andrzej Szarlej w 38. rocznicę śmierci

7 lipca 2013

XIV niedziela w ciągu roku

Administrator, sobota 06 lipca 2013 - 17:43:25
 1. Dziś pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje, zwłaszcza naszych dzieci i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie.
 2. W czwartek, 11 lipca, święto Świętego Benedykta (480–547), opata, patrona Europy. Założony przez niego zakon benedyktynów przyczynił się do znacznego pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Z tej racji papież Paweł VI w 1964 roku obwołał Świętego Benedykta głównym patronem Europy. Ora et laboraMódl się i pracuj! – to sposób Świętego Benedykta na dobre chrześcijańskie życie.
 3. W sobotę nabożeństwo fatimskie o 18:00, zapraszamy do licznego udziału. Róża p. Kulety poniesie figurę M. Bożej, panów z ich rodzin prosimy o niesienie baldachimu, zapraszamy orkiestrę.
 4. Nie zapominajmy o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach… Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.
 5. W „Gościu Niedzielnym” ile przykazań kościelnych było w przeszłości i jaka była ich treść? rozmowa z Natalią Niemen, gwiazdą festiwalu piosenki w Opolu. Polecamy nowe „Misyjne Drogi”, przeczytamy o „Adopcji Misyjnej” dzieci, 0 misjonarzu człowieku wiary.
 6. Dyrekcja Szkół im. Św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim ogłasza dodatkowy nabór do Liceum oraz Technikum w dniach 8 i 9 lipca. Informacje w sekretariacie szkoły.
 7. Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia zaprasza do składania wniosków o stypendium, studentów I roku. Więcej w gablocie i stronie stowarzyszenia www.zielonalinia.org.pl.
 8. Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni.
 9. W tym tygodniu patronują nam:
  • 8 VII – Święty Jan z Dukli (1414–1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, Lwowem i Poznaniem; słynął z wiedzy teologicznej i daru prorokowania (wspomnienie obowiązkowe);
  • 12 VII – Święty Brunon Bonifacy z Kwerfurtu (974–1009), biskup, pierwszy metropolita pogańskich Słowian zachodnich (wspomnienie obowiązkowe);
  • 13 VII – Święty Andrzej Świerad (1030–1034), z pochodzenia Polak, i jego uczeń Święty Benedykt (1033–1037), dwaj pustelnicy żyjący na terenie dzisiejszych Węgier; praktykowali niezwykle surową ascezę, przez co wskazali na najwyższą wartość życia duchowego (wspomnienie obowiązkowe).

8–14 lipca 2013

Administrator, sobota 06 lipca 2013 - 17:36:37
Poniedziałek 7.00
+Jan Małysa w 23. rocznicę śmierci
Wtorek 18.00
+Zofia Sikończyk
Środa 7.00
+Bronisława Malarczyk w 15. rocznicę śmierci i Michał (mąż)
Czwartek 18.00
dziękczynna w 25. rocznicę ślubu Renaty i Kazimierza z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
Piątek 18.00
+Stanisław Burdyl
Sobota 18.00
dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla róży Matyldy Kulety
Niedziela
7.00 +Edward Ficek, Marianna, Jan i Władysława, Eugeniusz
9.00 za zmarłych i żywych z róży Emilii Spyrki
11.00 za parafian
16.00 dziękczynna w 35. rocznicę ślubu Ireny i Stanisława z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże

Wizytacja Kanoniczna w Skawicy, Bp Damian Muskus

27 października 2013

Administrator, wtorek 02 lipca 2013 - 21:26:37

Relacja z wizytacji.

Plan wizytacji:

7.00 powitanie ks. Biskupa przy bramie kościoła, forma kanoniczna
Msza św. z błogosławieństwem dla małżeństw powyżej lat 20. Po Mszy św. krótkie spotkanie z zelatorami Żywego Różańca i czcicielami Serca P. J., Matki Bożej i św. Józefa (salka parafialna) oraz Stowarzyszeniem Nasza Skawica.
9.00 Msza św. z błogosławieństwem dla małżeństw do lat 20
Po Mszy św. spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską, Zespołem Charytatywnym (salka parafialna)
11.00 Msza św. z błogosławieństwem dla dzieci szkolnych (do klasy VI) i ich rodziców
Po Mszy św. spotkanie z ministrantami, lektorami, grupą apostolską dzieci i młodzieży (w salce parafialnej)
14.15 Odwiedziny chorych (2 miejsca) i rodziny wielodzietnej
15.00 Modlitwa na cmentarzu
15.30 Różaniec
16.00 Msza św. na zakończenie wizytacji z udzieleniem sakramentu bierzmowania

Obejrzyj plakat z planem wizytacji.

Wizytacja biskupia (kanoniczna, pasterska) – potocznie odwiedziny, w Kościele katolickim – czynność apostolska, swoisty znak łaski oraz działalności Ducha Świętego. Pierwsze wizytacje odbywały się przez Apostołów, którzy odwiedzali gminy chrześcijańskie. Biskup ma obowiązek przynajmniej raz na pięć lat wizytować parafię w swojej diecezji, jeśli zachodzą uzasadnione przeszkody wizytacja może się nie odbyć lub może być odbyta za pośrednictwem wysłannika, specjalnie oddelegowanego przez biskupa. Wysłannikiem takim, może być biskup pomocniczy, biskup koadiutor, wikariusz generalny albo inny prezbiter. Przed każdą wizytacją do parafii przyjeżdżają wizytatorzy, którzy sprawdzają poziom nauczania dzieci i młodzieży, prowadzone duszpasterstwo. Wizytacji kanonicznej podlegają dziedziny życia religijnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego (stan i potrzeby kościoła parafialnego, spisy inwentarza kościoła, cmentarza, budynków gospodarczych, kancelarii parafialnej).

źródło: wikipedia.org.

29 listopada 2012

Sprawozdanie ze spotkania Rady Parafialnej

Administrator, wtorek 02 lipca 2013 - 21:16:57

Plan zebrania:

 1. Sprawozdanie z ostatniej Rady 28 września 2012.
 2. Bieżące sprawozdanie duszpasterskie i gospodarcze.
 3. Rok Wiary w parafii i rodzinach, co dalej ze znakiem wiary, obrazek z modlitwą.
 4. Adwent/roraty, wieniec adwentowy, św. Mikołaj.
 5. Kalendarium parafialne.
 6. Kolęda, wizyta duszpasterska.
 7. Propozycje, uwagi.

Na zebraniu obecnych było 10 osób. Spotkanie rozpoczęto modlitwą.

Ad. 2.
Ksiądz proboszcz przedstawił nam listę kosztów (wydatków) związanych z utrzymaniem parafii. Zostały zmniejszone koszty energii elektrycznej i ogrzewania, w planie modernizacja centralnego ogrzewania i połączenie plebanii z salką katechetyczną. Ksiądz proboszcz wyjaśnił stan prawny cmentarza
W dniu rozpoczęcia Roku Wiary obecność parafian była zadowalająca. Dużo uwagi Rada poświęciła trzeźwości w naszych rodzinach. Jak wspierać tych, którzy borykają się z tym problemem, zachęcać rodziny do wzięcia udziału nie tylko w spotkaniach AA, ale również w różnych mitingach i pielgrzymkach trzeźwości. Osoby te, które podjęły terapię należy wspierać dobrym słowem, zainteresować się ich problemami, wspierać lokalny Caritas.

Ad. 3.
Rada Parafialna zaproponowała, aby w trakcie ogłoszeń ksiądz zachęcił parafian do czytania Pisma Świętego w rodzinach i do odmawiania modlitwy na Rok Wiary, którą wcześniej otrzymaliśmy.

Ad. 4.
Msza roratnia odprawiana będzie o godzinie 17:00. Wieniec adwentowy – zwyczaj poświęcania wieńca jest w naszej parafii nowym obyczajem. Pragniemy, aby z każdym kolejnym okresem adwentu przybywało rodzin, które będą ten zwyczaj praktykować. Św. Mikołaj uda się do najbardziej potrzebujących.

Ad. 6.
Wizyta duszpasterska rozpocznie się 27 grudnia 2012. Ksiądz proboszcze dziękował za przyjęcie go w czasie poprzedniej kolędy. Obecna wizyta duszpasterska niech będzie owocna pod względem wiary. Zaproponował, aby ktoś z domowników podczas kolędy odczytał Modlitwę na Rok Wiary.

Ad. 7.
Radni zaproponowali, aby podczas niedzielnej mszy św. pomodlić się za tych, którzy zmarli w danym tygodniu. Zapytali czy byłoby możliwe zatrudnienie sprzątaczki do sprzątania kościoła, ponieważ wiele osób uchyla się od tego obowiązku. Ksiądz, wraz z Radą, zachęca do przeglądania strony internetowej i czeka na propozycje, co można by było umieścić na tej stronie i jakie tematy poruszać. Uwagi propozycje mile widziane.

Spotkanie zakończono modlitwą.

XIII niedziela w ciągu roku

30 czerwca 2013

Administrator, piątek 28 czerwca 2013 - 23:36:33
 1. Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jednak nadal pamiętajmy o powinności wynagradzania Bożemu Sercu za popełniane grzechy, za wszelkie zniewagi i nasze braki w wierze, nadziei i miłości.
 2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. A w sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność.
 3. Okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi świętej codziennie przed Mszą św., a w czwartek i piątek od 17:00.
 4. Do chorych z Komunią św. pójdę w piątek od godz. 8:15 rozpoczynając od Dolnej Skawicy. Wszystkich chorych proszę o zgłoszenie w zakrystii.
 5. Reporterzy „Gościa Niedzielnego” przez najbliższe 9 tygodni przybliżać będą różne oblicza latynoskiego Kościoła, za każdym razem z innego kraju. Warto czytać ten cykl, by lepiej poznać papieża oraz ojczyznę ok. 37% chrześcijan. Ponadto w „Gościu” - pięć przykazań kościelnych w brzmieniu po ostatniej zmianie wprowadzonej przez biskupów; o cudownie uzdrowionej za wstawiennictwem bł. Jana Pawła ośmioletniej Glorii Marii z Częstochowy. Polecamy także „Małego Gościa” i pozostałą prasę przy wejściu.
 6. Świetlica Środowiskowa w Skawicy serdecznie zaprasza wszystkie dzieci do wspólnego spędzania okresu wakacyjnego. Będą zabawy, gry, warsztaty plastyczne, wycieczki i ogniska. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od 14:00 do 18:00.
 7. Zespół Szkół w Myślenicach prowadzi nabór na studia zaoczne. Oferta studiów w gablocie.
 8. Na rozpoczęcie wakacji, urlopów przyjmijmy specjalne błogosławieństwo na umocnienie w wierze i dzielenie się nią wszędzie gdzie przyjdzie nam przebywać w okresie wakacji. Prosimy podejść do ołtarza zaraz po ogólnym błogosławieństwie razem całymi rodzinami po indywidualne błogosławieństwo.
 9. W tym tygodniu patronuje nam:
  • 6 VII – Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska (1863–1922), dziewica i zakonnica, która założyła pismo „Echo Afryki” oraz instytut zakonny pod nazwą Sodalicja Świętego Piotra Klawera, patronka dzieł misyjnych w Polsce (wspomnienie obowiązkowe).

1–7 lipca 2013

Administrator, piątek 28 czerwca 2013 - 23:35:59
Poniedziałek 7.00
+Stefania i Czesław Franczak
Wtorek 18.00
+Edward Ficek w 4. rocznicę śmierci
Środa 7.00
+Józef Zemlik w 10. rocznicę śmierci
Czwartek 18.00
O błogosławieństwo Boże dla róży Zofii Piaseckiej
Piątek
7.00 za dotkniętych kataklizmami, powodzią, aby w Sercu Jezusowym znaleźli pomoc (od czcicieli Serca Jezusowego)
18.00 +Jan Kuleta w 21. rocznicę śmierci
Sobota
07.00 wynagradzająca za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny
za Jubilatów Eugeniusza i Józefę Marek w 60. rocznicę ślubu
18.00 o błogosławieństwo Boże w 80. urodziny Czesława Czarnego
Niedziela
7.00 +Kazimierz Gigoń i syn Józef
9.00 +Karol Kaczmarczyk w 20 rocznicę śmierci
11.00 za parafian
16.00 dziękczynna w 30. rocznicę ślubu Marii i Zdzisława Franczaków

Pielgrzymka duszpasterstwa trzeźwości na Jasną Górę

15–16 czerwca 2013

Administrator, piątek 28 czerwca 2013 - 22:53:56

15 i 16 czerwca miała miejsce XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka o trzeźwość narodu. Z naszej parafii było 20 osób. Uczestniczyliśmy w konferencji „Ojciec świadkiem wiary i trzeźwości w rodzinie”, Apelu Jasnogórskim, Drodze Krzyżowej i Mszy św. Był i czas na zobaczenie skarbów Jasnej Góry i wejście na wieże. Więcej na duszpasterstwotrzezwosci.pl.

Telegram Ojca Świętego Franciszka do kard. Stanisława Dziwisza

23 czerwca 2013

Administrator, sobota 22 czerwca 2013 - 07:45:38

Naszemu Czcigodnemu Bratu Stanisławowi Dziwiszowi, kardynałowi świętego Kościoła rzymskiego.

Któż nie wie, z jaką miłością, czcigodny nasz Bracie, z jakim oddaniem i szczególną wiernością towarzyszyłeś naszemu poprzednikowi, błogosławionemu Janowi Pawłowi II, który Cię wyświęcił na kapłana i któremu byłeś zawsze wiernym pomocnikiem przez prawie czterdzieści lat, zarówno w Krakowie, jak i Rzymie, oraz w licznych podróżach. On także, w uroczystość św. Józefa w roku 1998, chętnie wyświęcił Cię na biskupa tytularnego san Leone i jednocześnie mianował Cię prefektem pomocniczym domu papieskiego, zatrzymując Cię jako swojego sekretarza osobistego. Następnie, w roku 2003, podniósł Cię do godności arcybiskupiej.

Nasz znakomity poprzednik Benedykt XVI, który długo wiernie pomagał błogosławionemu Janowi Pawłowi II i towarzyszył mu także z oddaniem w jego ostatniej drodze, a potem przejął na siebie jego ważne zadanie, po rozważeniu sprawy 3 czerwca roku 2005 wysłał Cię jako pasterza do przesławnej siedziby metropolitalnej krakowskiej, a w następnym roku dołączył Cię do grona kardynałów.

Przyjmując niezwykle odpowiedzialne zadanie troszczenia się o owczarnię Kościoła krakowskiego, od wieków budowanej i uświęcanej przez modlitwy, pracę, a czasem nawet przez krew tylu świętych, wśród których wyjątkowo wyróżnia się św. Stanisław, niebieski patron Polski i Twój, natychmiast podjąłeś liczne zadania duszpasterskie. Zaraz też okazałeś, jako biskup, swoją wartość, ponieważ w swojej diecezji, oraz w ramach Konferencji Episkopatu Polskiego, a także dla pożytku całego Kościoła katolickiego popierałeś różne użyteczne inicjatywy. Bez wątpienia we wszystkich tych sprawach z radością patrzy na Ciebie i błogosławi Ci z nieba papież Jan Paweł II, którego umiłowałeś jako syn, którego śmierć gorzko opłakiwałeś i którego kult starasz się rozwijać wszędzie i na wszelkie sposoby.

My natomiast, z woli Bożej wyniesieni ostatnio na urząd papieski, idąc za piękną starożytną tradycją, chętnie obejmujemy modlitwą i szczerymi życzeniami wszystkich braci w episkopacie, którzy obchodzą szczególne jubileusze życia czy posługi; tym bardziej więc Ciebie, wiernego sługę tego wielkiego papieża. Dlatego 23-go czerwca, w wigilię uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela, w dniu złotego jubileuszu Twojego kapłaństwa, będziemy o Tobie pamiętać w modlitwach i będziemy błagać dla Ciebie o najsłodszą Bożą pociechę i o zdrowie duszy i ciała w nadchodzących latach. Prosimy też dla Ciebie o macierzyńską opiekę Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, oraz o wstawiennictwo tylu świętych, którzy przez wieki bardzo przyczynili się do uświęcenia ludu tego miasta i regionu.

Przyjmij, czcigodny nasz Bracie, ten list jako znak naszej miłości i wielkiej życzliwości razem z błogosławieństwem apostolskim, którego - jako zadatku łaski niebieskiej - udzielamy z wielką miłością przede wszystkim Tobie, a także biskupom pomocniczym, kapłanom, zakonnikom i zakonnicom, całej Twojej najdroższej wspólnocie krakowskiej oraz wszystkim, którzy razem z Tobą z wielką radością obchodzą ten szczególny jubileusz kapłaństwa.

Z Watykanu, 18 maja 2013, w pierwszym roku naszego pontyfikatu.
Franciszek

Słowo Metropolity Krakowskiego z okazji 50-lecia kapłaństwa

23 czerwca 2013

Administrator, sobota 22 czerwca 2013 - 07:45:11

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa jest szczególną okazją do dziękowania Bogu za łaski, jakimi nas obdarzył. Razem z moimi kolegami rocznikowymi pragnę dziękować Bogu za ten wielki dar, jaki otrzymałem przez włożenie rąk bpa Karola Wojtyły, wówczas wikariusza kapitulnego. Dziękuję Bogu za parafie makowską, w której jako neoprezbiter uczyłem się bycia sługą Chrystusa; dziękuję za lata posługi u boku wielkiego Metropolity Krakowskiego kard. Karola Wojtyły, a potem przez prawie 27 lat u boku bł. Jana Pawła II.

Za wszystko dziękuję miłosiernemu Bogu, który obdarzył mnie łaską życia i kapłaństwa, i tymi myślami chcę podzielić się dziś z całą Archidiecezją Krakowską, do której posłał mnie Ojciec Święty Benedykt XVI 3 czerwca 2005 roku mianując mnie Metropolitą Krakowskim.

1. „Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo miłosierdzie Jego trwa na wieki!” Te słowa Psalmisty Pańskiego cisną się dziś na usta, gdy myślą powracam do dnia święceń kapłańskich. Dar kapłaństwa, który otrzymałem razem z moimi kolegami rocznikowymi dnia 23 czerwca 1963 roku z rąk ówczesnego wikariusz kapitulnego, bpa Karola Wojtyły, całkowicie przemienił moje życie czyniąc mnie kapłanem Jezusa Chrystusa.

Historia mojego powołania kapłańskiego rozpoczęła się przed wielu laty, w kościele parafialnym w Rabie Wyżnej, gdzie po raz pierwszy usłyszałem w sercu słowa Chrystusa: „Pójdź za Mną!”. Dziś z perspektywy 50-ciu lat kapłaństwa z wdzięcznością myślę o moich rodzicach, Stanisławie i Zofii, którzy przyjęli mnie na świat, o rodzeństwie i całej parafii w Rabie Wyżnej, gdzie uczyłem się poznawania świata. Dziękuję Bogu za proboszcza, ks. Józefa Polońskiego i księży katechetów, za moich nauczycieli ze szkoły podstawowej w Rabie Wyżnej i w Sieniawie, a także za profesorów z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Targu.

Z wdzięcznością pochylam się nad tajemnicą sakramentu kapłaństwa i dziękuję Bogu za ten niezwykły dar, dzięki któremu mogę codziennie stawać przy ołtarzu Chrystusa i wypowiadać Jego słowa: „To jest Ciało moje. To jest Krew moja”. Dziękuję za każdą Mszę świętą, którą sprawowałem w imieniu Chrystusa, aby karmić Lud Boży pokarmem na życie wieczne. Dziękuję również za sakrament pokuty, mocą którego mogłem wypowiadać w zastępstwie Chrystusa słowa rozgrzeszenia: „I ja tobie odpuszczam grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

2. Moje podziękowanie kieruję przede wszystkim do Kościoła Krakowskiego, który zrodził mnie do kapłaństwa przyjmując w 1957 roku do Seminarium Duchownego i przygotował mnie do przyjęcia święceń kapłańskich. Myślę z wdzięcznością o moich profesorach i wychowawcach seminaryjnych, którzy pokoleniom kapłanów przekazywali wiedzę teologiczną razem ze swoim doświadczeniem wiary.

Dziękując Bogu za 50 lat kapłaństwa myślę o mojej pierwszej parafii w Makowie Podhalańskim, w której służyłem Chrystusowi i Ludowi Bożemu od 1963 do 1965 roku. Z wdzięcznością myślę o ks. prał. Franciszku Dźwigońskim, kolegach wikariuszach i wiernych, którzy budowali mnie swoją wiarą i przywiązaniem do tradycji. Myślę o dobroci parafian z Makowa i z wiosek tworzących wówczas wielką parafię makowską.

Kolejne lata mojego kapłaństwa minęły u boku kard. Karola Wojtyły, którego byłem sekretarzem w Krakowie od 1966 do 1978 roku, do pamiętnego 16 października, kiedy na Placu św. Piotra w Rzymie usłyszałem słowa: Habemus Papam!

Prawie 27 lat u boku wielkiego Papieża bł. Jana Pawła II pozwoliło mi patrzeć na tajemnicę Kościoła powszechnego – wielkiej wspólnoty Ludu Bożego złączonego jednością wiary i sakramentów pod przewodem Piotra naszych czasów. Służąc Ojcu Świętemu w Rzymie do końca jego dni na ziemi, nigdy nie zapomniałem o Archidiecezji Krakowskiej, która zrodziła mnie do kapłaństwa, i z życzliwością przyjąłem decyzję Benedykta XVI o moim powrocie do Krakowa.

3. Jestem wdzięczny Kościołowi Krakowskiemu, który przed ośmiu laty przyjął mnie jako swojego Pasterza, bym mógł realizować moje kapłańskie posługiwanie jako Biskup Krakowski. Te wspólnie przeżyte lata były naznaczone wielkimi wydarzeniami, które wyznaczały rytm życia wiary Archidiecezji Krakowskiej. Chciałbym wspomnieć proces beatyfikacyjny Jana Pawła II zakończony uroczystą beatyfikacją 2 maja 2012 roku w Rzymie. Wydarzenie to pokazało nam, jak ważny był pontyfikat Jana Pawła II dla Kościoła, dla świata i dla naszej Ojczyzny. W tym czasie rozpoczęliśmy budowę Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! w Krakowie-Łagiewnikach, które będzie przypominać następnym pokoleniem osobę i dzieło bł. Jana Pawła II.

W roku 2006 naszą Ojczyznę i Archidiecezję Krakowską odwiedził Ojciec Święty Benedykt XVI. W naszej Archidiecezji nawiedził miejsca związane z osobą Jana Pawła II: Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Kraków i Oświęcim.

19 czerwca 2009 roku, w odpowiedzi na nasze starania, Stolica Apostolska powołała do istnienia Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, nawiązując do tradycji Wydziału Teologicznego istniejącego na Uniwersytecie Jagiellońskim i Papieskiej Akademii Teologicznej, która w czasach komunizmu kontynuowała tradycję wszechnicy jagiellońskiej.

We wrześniu 2009 roku Kraków i Oświęcim stały się miejscem spotkania dla pokoju Ludzie i religie, organizowanego przez wspólnotę św. Idziego z Rzymu. Jest to kontynuacja idei spotkań asyskich wielkiego papieża Jana Pawła II.

Kolejnym wydarzeniem wpisującym się w historię naszej Archidiecezji był Międzynarodowy Kongres Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w październiku 2011 roku. Po Kongresie rozpoczęła się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Siostry Faustyny oraz bł. Jana Pawła II – Apostołów Bożego Miłosierdzia. Peregrynacja stała się ważnym impulsem dla „nowej ewangelizacji” w całej Archidiecezji budząc wiarę i postawy miłosierdzia.

W ciągu tych ośmiu lat odwiedziłem prawie wszystkie parafie Archidiecezji Krakowskiej. Mogłem poznać z bliska życie i wiarę moich braci i sióstr w Chrystusie, niejako dotknąć ich radości i trosk.

Dziękuję Księdzu kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu i Księżom Biskupom – Janowi Zającowi, Janowi Szkodoniowi, Grzegorzowi Rysiowi i Damianowi Muskusowi oraz biskupowi Tadeuszowi Pieronkowi za współpracę i współodpowiedzialność za Kościół Krakowski. Dziękuję wszystkim kapłanom – diecezjalnym i zakonnym, siostrom zakonnym i braciom, wszystkim wiernym za wspólne budowanie Królestwa Bożego na ziemi.

Przed nami wielkie wyzwania XXI wieku dawania świadectwa o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim ludziom dobrej woli i wskazywania celu naszej ziemskiej pielgrzymki w niebie. Niech bł. Jan Paweł II wspiera nas w tych dążeniach.

W tym szczególnym roku wiary proszę o modlitwę, abym nie zawiódł naszego Pana i Mistrza, Jezusa Chrystusa, a dla Diecezji był dobrym pasterzem.

Stanisław kard. Dziwisz
Metropolita Krakowski
Idź do strony   <<        >>