Podbabiogórze pamięta, dziękuje


film i broszura

Bp Bronakowski: skala problemów związanych z nietrzeźwością jest przerażająca

46. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, 10–16 lutego 2014

Administrator, sobota 11 stycznia 2014 - 19:10:32

Skala problemów związanych z brakiem trzeźwości jest przerażająca: uzależnionych jest ponad milion Polaków, 2 mln dzieci żyje w rodzinach z problemem alkoholowym, Polacy wydają na alkohol miliardy złotych. Za tymi liczbami kryją się nieprzeliczalne na żadne pieniądze dramaty konkretnych osób – podkreśla bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości przed 46. Tygodniem Modlitw o Trzeźwość Narodu, który potrwa od 10 do 16 lutego.

„W ostatnią niedzielę przed Wielkim Postem w Kościele rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Troska o trzeźwość to obowiązek każdego z nas, to także niezwykle aktualne wyzwanie” – przypomina bp Bronakowski. Jak podkreśla, „skala problemów związanych z brakiem trzeźwości jest przerażająca”. Uzależnionych jest ponad milion Polaków, niemal cztery miliony piją ryzykownie szkodliwie. Dwa miliony polskich dzieci żyje w rodzinach z problemem alkoholowym. „Chociaż wiele rodzin doświadcza skutków kryzysu gospodarczego, chociaż wzrost cen sprawia, że rodzinom coraz częściej brakuje na podstawowe produkty spożywcze, to jednak stale obserwujemy wzrost spożycia alkoholu” – zaznacza bp Bronakowski. Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości informuje, że pod koniec ub. roku okazało się, że Polacy wydali na alkohol niemal 30 mld zł, „a zatem więcej niż wyniosły inwestycje na nowe drogi. Za tymi miliardami złotych kryją się nieprzeliczalne na żadne pieniądze dramaty konkretnych osób i całych rodzin”.

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu rozpoczyna się niedzielą przed Popielcem, w ostatni weekend karnawału. Jest to nawiązanie do chrześcijańskiej tradycji, polegającej na wynagradzaniu za grzechy popełniane w czasie zabaw karnawałowych. „Alkohol przyczynia się nie tylko do utraty zdrowia czy rozbicia rodziny. W Roku Wiary musimy podkreślić, że nadużywanie alkoholu bardzo często prowadzi do osłabiania, a nawet utraty wiary. Wiąże się niejednokrotnie z trwaniem w grzechu oraz zanikiem więzi z Bogiem i wspólnotą Kościoła. Alkohol jest więc zagrożeniem dla życia wiecznego” – podkreśla bp Tadeusz Bronakowski i zachęca do włączenia się w Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

Srebrny jubileusz małżeństwa

29 grudnia 2013

Administrator, czwartek 09 stycznia 2014 - 18:50:03

29 grudnia 2013, w Święto Świętej Rodziny, w naszej parafii obchodzono srebrny jubileusz. Przed ołtarz przybyło 7 par. Srebrni jubilaci odnowili przysięgę małżeńską, a po Mszy Św. na plebani połamali się opłatkiem i śpiewali kolędy.

Wydatki w 2013 roku

Administrator, sobota 04 stycznia 2014 - 22:36:25

najważniejsze wydatki w 2013 roku od 1 grudnia 2012 do 30 listopada 2013 pokryte z tacy parafialnej, z ofiar za groby i z innych ofiar wiernych

Bieżące funkcjonowanie parafii 56698,00 zł
pomoce do liturgii (dekoracje, kwiaty, wino, komunikanty itp.)5656,00 zł
energia elektryczna (w tym ogrzewanie kościoła)16947,00 zł
ogrzewanie plebani, salki parafialnej (olej opałowy)20417,00 zł
cmentarz: wywóz śmieci, utrzymanie porządku7794,00 zł
regulacja prawna cmentarza5884,00 zł
Duszpasterstwo 56347,00 zł
pomoce (sprzęty, broszury, książki itd.)7165,00 zł
inne cele duszpasterskie, goście, odpust8674,00 zł
telefon2080,00 zł
wynagrodzenia kościelnego i grabarza, innych osób, ubezpieczenie, podatki38428,00 zł
Inwestycje, remonty 57749,00 zł
Kościół: odgromienie14800,00 zł
Kościół: lampa610,00 zł
Kościół: kapitalny remont kaplicy naprzeciw zakrystii33420,00 zł
inne gospodarcze8919,00 zł
Potrzeby archidiecezji 20131,00 zł
Uniwersytet Jana Pawła II, kuria, seminarium, misje i inne20131,00 zł
Dzieła miłosierdzia 10583,00 zł
Caritas parafialna (zapomogi, dofinansowanie Zespołu Charytatywnego)6778,00 zł
Caritas Kraków3205,00 zł
Miwa Polska (pomoc misjonarzom od kierowców)600,00 zł
Kościół w Polsce i w świecie 5685,00 zł
Dzieło Tysiąclecia: Dzień Papieski1170,00 zł
pomoc Kościołowi w potrzebie (Nigeria)958,00 zł
Katolicki Uniwersytet Lubelski650,00 zł
Kościół na wschodzie1457,00 zł
Zakony (2 lutego)1450,00 zł

Ogółem: 207193,00 zł

Wszystkim, którzy swą ofiarnością wspomogli wyżej wymienione cele składam serdeczne Bóg zapłać.

13 grudnia 2013

Sprawozdanie ze spotkania Rady Parafialnej

Administrator, sobota 04 stycznia 2014 - 22:23:16

Plan zebrania:

 1. Sprawozdanie z ostatniej Rady (październik 2013).
 2. Bieżące sprawozdanie duszpasterskie i gospodarcze.
 3. Uroczystość dziękczynna za kanonizacje św. Jana Pawła II.
 4. Kalendarium parafialne.
 5. Propozycje, uwagi.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą za zmarłych w ostatnim czasie. Na spotkaniu było obecnych 6 osób.

Ad. 1.
Przyjęto sprawozdanie z ostatniego zebrania tj. z 4 października 2013.

Ad. 2.

Sprawy duszpasterskie:
Na zebraniu podsumowana została wizytacja kanoniczna z 27 października 2013. Ksiądz Proboszcz wyraził zadowolenie, że małżeństwa skorzystały z indywidualnego błogosławieństwa oraz, że frekwencja parafian na poszczególnych mszach nie zawiodła.
Została zdana relacja z XXX Dni Trzeźwości na Podhalu. Ksiądz proboszcz złożył propozycje, aby raz w miesiącu podczas mszy pomodlić się w intencji trzeźwości w naszej parafii oraz zachęcić jak największą ilość mieszkańców do udziału w tej modlitwie.
Ksiądz proboszcz prosił, aby uwrażliwiać młodych ludzi na osoby starsze, uczyć ich szacunku wobec starszych, aby nie czuli się samotnie.
Ze względu na zbliżający się sylwester prosił, aby ograniczyć ilość spożywanego alkoholu i nie dawać zgorszenia dzieciom i młodzieży. Zaproponował udział w Studium Trzeźwości po to, aby pomóc sobie i tym, którzy borykają się z alkoholizmem w rodzinach.
Radni wraz z księdzem proboszczem podjęli akcje w obronie niedzieli nie róbmy zakupów w niedzielę ; dzień ten niech będzie poświęcony Bogu i rodzinie.
Gospodarcze:
Remont kaplicy bocznej został prawie zakończony. Ksiądz proboszcz czeka na protokół z wykonanych prac; na dzień dzisiejszy pozostał problem z wyciepleniem okna.

Ad. 3.
Rada Parafialna największą uwagę poświęciła uroczystości dziękczynnej za kanonizację św. Jana Pawła II, która w naszej parafii odbędzie się 18 maja 2014. „Chodziłem tam po górach”…. Podbabiogórze pamięta i dziękuje. Msza koncelebrowana odprawiona będzie o godzinie 16:00. Ksiądz proboszcz przedstawił plan tej uroczystości oraz przebieg mszy świętej. Obecni na spotkaniu radni złożyli deklarację współpracy.

Ad. 4.
Najważniejsze wydarzenia roku duszpasterskiego są przedstawione na stronie internetowej parafii. Ks. proboszcz prosi o wcześniejsze przygotowanie wymienionych działań duszpasterskich i zaprasza do współpracy parafian.

Ad. 5.
Radni przedstawili problemy i pytania parafian:

 • Dlaczego nie ma przeznaczonej tacy na cele parafialne?
  Ksiądz odpowiedział, że ofiary składane na tace w całości są składane na cele parafialne. Składane ofiary są wystarczające na bieżące prace.
 • Dlaczego drzwi boczne po lewej stronie są zamknięte?
  Ksiądz odpowiedział, że dwoje drzwi otwartych w niedzielę nie stanowi większego utrudnienia przy wchodzeniu do kościoła, więcej otwartych drzwi jest przyczyną utraty ciepła, co z kolei zwiększa koszty energii.
 • Parafianie zwrócili uwagę, że wypominki jednorazowe nie były czytane na cmentarzu lecz tylko raz w ciągu 7 dni.
  Ks. proboszcz odpowiedział, że czytanie wszystkich wypominków wydłużyłoby znacznie czas procesji oraz pamięć o zmarłych z naszej wspólnoty z różnych stanów, zasłużonych dla parafii zostałaby przez akcenty indywidualne przesłonięta.
 • Radni zwrócili uwagę, że obraz Matki Bożej Częstochowskiej jest mało oświetlony.
  Ksiądz wyjaśnił, że najważniejszą częścią kościoła jest ołtarz, gdzie podczas mszy uobecnia się tajemnica naszego zbawienia.
 • W listopadzie odbyło się liczenie wiernych – frekwencja parafian wynosi powyżej 50%.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i zakończyło się modlitwą.

6–12 stycznia 2014

Administrator, sobota 04 stycznia 2014 - 22:06:54
Poniedziałek – Trzech Króli
7.00 +Władysław Pająk w 15. rocznicę i żona Helena
9.00 +Renata Majerczak
11.00 za parafian
16.00 +Robert Ceremuga
Wtorek 7.00
+Stanisława Łysoń
+Andrzej Florczak (od sąsiadów u Palucha)
Środa 7.00
+Jerzy w 23 rocz.
+Bożena Pytraczyk w 16. rocznicę
Czwartek 7.00
+Helena Małysa
+Andrzej Florczak (od sąsiadów u Franczaka)
Piątek 7.00
+Jan Baraniec
o zdrowie dla Emilki Chowaniak
Sobota
7.00 podziękowanie za uchronienie od pożaru w Suchej Górze i błogosławieństwo Boże dla strażaków i sąsiadów
17.00 +Renata Majerczak
Niedziela
7.00 +Kazimierz Gigoń i syn Józef
9.00 +Julian Pacyga w 6. rocznicę
11.00 za parafian
16.00 +Emilia Pacyga w 11. rocznicę i mąż Władysław

5 stycznia 2014

II niedziela po Narodzeniu Pańskim

Administrator, sobota 04 stycznia 2014 - 22:05:59
 1. Oświadczenie Rady Parafialnej i Rady Sołeckiej w Skawicy.
 2. Jutro uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze św. w naszym kościele jak w niedziele, o godz. 7:00, 9:00, 11:00 i 16:00. Błogosławieństwo kredy i kadzidła na wszystkich Mszach. Zbiórka do puszek będzie przeznaczona na ratowanie chorego serduszka Julianka. O godzinie 9:00 będzie śpiewał „Zbójnik” i do „kapelusza” będzie zbierał też na ten cel.
 3. Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaprasza na Opłatek, 8 stycznia (środa),rozpoczęcie Mszą św. w Zawoi Wilcznej o 14:00. Więcej w gablocie. Opłatek dla róż żywego różańca w Suchej Górze za tydzień, a w Skawicy 19 stycznia.
 4. Pielgrzymka do Krakowa Łagiewnik 22 stycznia (środa) wyjazd o 13:00, powrót około 20:00. Będzie to odpowiedź na zaproszenie Ks. Kardynała do wspólnej modlitwy przy relikwiach bł. Jana Pawła II w jego sanktuarium w Krakowie. Zapisy w zakrystii z wpłatą 15 zł za autobus.
 5. W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska.
 6. Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni.
 7. Odeszła do wieczności Emilia Trzebuniak (67 lat). Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Oświadczenie Rady Parafialnej i Rady Sołeckiej

2 stycznia 2014

Administrator, sobota 04 stycznia 2014 - 22:05:08

W noc sylwestrową przy kościele zostało pobitych kilka osób. Osoby będące pod wpływem alkoholu kopały leżącego po głowie w otoczeniu grupy, która nie była w stanie zapobiec całemu zdarzeniu. To wydarzenie i wiele innych świadczy, że wreszcie należy przerwać zmowę milczenia wobec tego jakie spustoszenie w naszej parafii i środowisku czyni alkohol. Przypominamy, zachowanie trzeźwości jest podstawowym obowiązkiem i wymogiem ładu moralnego. Brak trzeźwego życia powoduje wiele poważnych szkód dla zdrowia a nawet utratę życia. Nie pozostawiajmy rodzin z problemem alkoholowym samym sobie.

Rada Parafialna
Rada Sołecka
Skawica, 2 stycznia 2014

29 grudnia 2013

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

Administrator, piątek 27 grudnia 2013 - 17:43:35
 1. We wtorek, 31 grudnia, w ostatni dzień roku zapraszamy na nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne o godz. 17:00. Zechciejmy włączyć się w to dziękczynienie na koniec roku, aby z godnością i radością Dzieci Bożych rozpocząć nowy rok kalendarzowy.
 2. W środę Nowy Rok, Uroczystość Bożej Rodzicielki. Będzie to zarazem Światowy Dzień Modlitw o Pokój. To nie jest przypadkowe połączenie. Ma ono bowiem przypominać nam o potrzebie dążenia do życia w pokoju przez cały rok, nie tylko na poziomie międzynarodowym, lecz przede wszystkim w naszych rodzinach, zakładach pracy i wreszcie w naszym sercu.
 3. W tym tygodniu wypada również pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Rozpocznijmy zatem nowy rok, dziękując Bogu za dar Eucharystii i prosząc o nowe powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii. Adoracja eucharystyczna wyjątkowo rano do 8:00.
 4. W piątek, 3 stycznia, Msza św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 7:00 i 17:00. Zaś w sobotę oddajemy się Niepokalanemu Sercu Maryi zwłaszcza rano na Mszy św. o 7:00.
 5. Przeżyjmy te ostatnie dni starego i pierwsze dni nowego roku w atmosferze pokoju i radości ducha, rozważając jak Maryja w swoim sercu wielkie dzieła, w jakich już Pan Bóg pozwolił nam uczestniczyć, i prośmy, abyśmy zechcieli otworzyć się na to, czego Pan Bóg chce nam udzielić w tym nadchodzącym roku.
 6. W parafii trwa wizyta duszpasterska, kolęda.
 7. Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaprasza na Opłatek, rozpoczęcie Mszą św. w Zawoi Wilcznej o 14:00. Więcej w gablocie.

22 grudnia 2013

4. niedziela Adwentu

Administrator, sobota 21 grudnia 2013 - 23:37:29
 1. Ks. Kardynał zaprasza młodzież do włączenia się w duchowe przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w 2016 roku. Na stronie internetowej krakow2016.com oraz na Facebooku ruszyła inicjatywa modlitewna P2P – People to people, Prayer to Prayer (ludzie dla ludzi, modlitwa za modlitwę). Maturzyści są zaproszeni na rekolekcje.
 2. Odwiedziny chorych w Wigilię od 9:00. Chorych zgłaszamy w zakrystii. W styczniu nie będzie odwiedzin.
 3. We wtorek ostatnie roraty o 7:00. Pięknym akcentem naszego radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela będzie wieczerza wigilijna, dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd. Nie zapomnijmy, że w pierwszym rzędzie jest to uroczystość religijna – a dopiero później piękna tradycja. W wigilię zalecany jest post. Pamiętajmy o ludziach biednych i samotnych. Zakorzenione w naszej tradycji dodatkowe miejsce wcale nie musi pozostać puste! Niech czas Bożego Narodzenia będzie przepełniony chrześcijańską wzajemną życzliwością i dobrocią.
 4. O północy na rozpoczęcie obchodów Bożego Narodzenia zostanie odprawiona Pasterka. Taca z Pasterki jest przeznaczona na Fundusz Obrony Życia SOS.
 5. W I i II dzień świąt Bożego Narodzenia dodatkowa Msza św. o 13:00, prosimy o poinformowanie o tym gości.
 6. Wizyta duszpasterska, kolęda rozpocznie się zaraz po świętach wg planu podanego w gablocie.
 7. Przyszła niedziela to Święto Najświętszej Rodziny. Srebrnych Jubilatów zapraszamy na Msze św. o godz. 9:00, a po Mszy Św. na kawę na plebanie.
 8. Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni.
 9. W „Gościu Niedzielnym” świątecznym podwójnym (cena 8 zł) tekst specjalnego listu papieża Franciszka napisanego do uczestników rorat „uBoga droga”; dodatek z modlitwą przy wigilijnym stole, którą każda rodzina może odmówić przed wieczerzą.
 10. Pożegnaliśmy do wieczności śp. Andrzeja Florczaka i Helenę Małysę. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

Plan wizyty duszpasterskiej 2013/2014

Administrator, sobota 21 grudnia 2013 - 23:30:32
ks. Krzysztof Strzelczyk, proboszcz
27 grudnia (piątek)8:30Tokarne
30 grudnia (poniedziałek)8:30Warty
31 grudnia (wtorek)8:30Oblica i dokończenie Sucha Góra
2 stycznia (czwartek)14:00u Żurka i Buby Górne
3 stycznia (piątek)14:00u Palucha
4 stycznia (sobota)9:00u Franczaka i u Sitarza
7 stycznia (wtorek)14:00u Czarnego
8 stycznia (środa)14:00u Migasa
9 stycznia (czwartek)14:00Sołtystwo od Lesława Dyrcza, Kamieńce, Zawodzie, Uboga Wieś
10 stycznia (piątek)14:00Sołtystwo od Pani Sikończyk, po stronie kościoła do mostu
11 stycznia (sobota)9:00Sołtystwo – dokończenie, od p. Sołtys – brzeg – do Ośrodka Zdrowia
wikariusz
27 grudnia (piątek)8:30u Steca, Rotnia, Limów
28 grudnia (sobota)8:30Ficki Górne i Dolne, u Fronta
30 grudnia (poniedziałek)8:30u Wiechcia i Małysy
31 grudnia (wtorek)8:30u Szarleja i Fiedora
2 stycznia (czwartek)14:00u Majerza i Wojtyczki
3 stycznia (piątek)14:00u Koczura i Pacygi
4 stycznia (sobota)9:00Maryniaki, Buby Dolne i u Barana
7 stycznia (wtorek)14:00u Zemlika
9 stycznia (czwartek)14:00u Skuty (od rzeki do Barów)
10 stycznia (piątek)14:00u Skuty (dokończenie od Kudzi)
Idź do strony   <<        >>