Sprawozdanie z Duszpasterskiej Rady Parafialnej

1 grudnia 2017

sobota 16 grudnia 2017 - 22:02:19

Plan zebrania:

 1. Sprawozdanie z ostatniej Rady (22 września)
 2. Sprawozdanie duszpasterskie i gospodarcze.
 3. Nowy rok duszpasterski
 4. Roraty, „Choinka Marzeń”
 5. Propozycje na wizytę duszpasterską
 6. Kalendarium parafialne
 7. Propozycje, uwagi

Na zebraniu obecni byli: ks. proboszcz K. Strzelczyk , ks. wikariusz K. Nawrot , J. Chmielorz, P. Wajsman, S. Szafraniec, K. Pająk, B. Świerkosz, M. Pacyga, Z. Dyrcz, A. Fujak

Ad. 1.
Sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 2.
Sprawozdanie duszpasterskie:

 • Ważnym wydarzeniem, które miało miejsce 7 października była inicjatywa świeckich Różaniec do granic. Ks. proboszcz zwrócił uwagę, że w konferencji, we mszy św. i adoracji, wzięło udział ok. 1/3 naszych parafian obecnych na liturgii. Pozostałymi uczestnikami byli goście, dla których był przygotowany posiłek. Natomiast przy wyznaczonych stacjach na modlitwie różańcowej wśród zebranych było po ok. 50% gości i parafian.
 • Następnie ks. proboszcz prosił, aby wspierać osoby mające problem z alkoholem.
 • W Polsce i w Kościele Katolickim obchodzono po raz pierwszy Światowy Dzień Ubogich. Grupa naszych parafian z ks. proboszczem wzięła udział w spotkaniach z ubogimi i bezdomnymi w Krakowie.
 • Uroczysta msza z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego (z naszej Gminy) odbyła się w parafii w Zawoi. Ks. proboszcz zwrócił uwagę, że w tak uroczystej mszy św. nie biorą udziału najbliżsi; szkoda, że dzieci nie mają takiej okazji uczyć się szacunku do życia w długim małżeństwie.

Sprawy gospodarcze:

 1. Wniosek o dofinansowanie, który został zgłoszony z projektu o rewitalizację „Odnowa obszarów wiejskich”, został odrzucony. Wniosek taki można złożyć ponownie. W związku z tym ks. prosi o pomoc i poradnictwo w napisaniu wniosku.
 2. Wniosek o przyznanie grantów na wydanie Kroniki zapisków śp. ks. Józefa Balona w formie książki z opracowaniem historycznym został przyjęty pozytywnie.
 3. Ks. proboszcz poinformował nas o złożeniu wniosku na fotowoltaikę. Termin oceny mija w kwietniu 2018.

Ad. 3.
Nowy Rok Liturgiczny i duszpasterski będzie obchodzony pod hasłem Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Jest to też rok św. Józefa. Ks. proboszcz nawiązał do Kongresu poświęconego Sakramentowi Bierzmowania i pouczył nas, że mamy wielkie zadanie być świadkami wiary. Zaproponował, że sakrament dojrzałości chrześcijańskiej w naszej parafii, może być przyjmowany co 2 lata.

Ad. 4.
Roraty w tym roku rozpoczynają się 4 grudnia i są poświęcone św. Józefowi.

W naszym kościele jest po raz trzeci organizowana Choinka Marzeń, którą przygotowują szkoła wraz z Zespołem Charytatywnym.

Ad. 5.
Radni zwrócili uwagę, że wiele osób ma problem, jak rozmawiać z kapłanami – trudno im pokonać nieśmiałość na płaszczyźnie parafianin-kapłan. Stwierdzili, że kapłani mają w kolędowaniu doświadczenie. Zaproponowali również, aby rodziny w czasie wizyty wraz z kapłanem odmówili modlitwę Oddania się Jezusowi Chrystusowi.

Ad. 6.
Ks. proboszcz przedstawił nam kalendarz duszpasterski na grudzień 2017 i pierwszą połowę roku 2018.

Ad. 7.
Ks. proboszcz poinformował nas, że w tym roku odbędą się wybory do Archidiecezjalnej Rady, którą mają stanowić: 16 kapłanów, 3 osoby zakonne i 21 osób świeckich pochodzących z poszczególnych dekanatów.

Następnie ks. proboszcz przekazał nam wiadomość, że w przyszłym roku mija 40. Rocznica Koronacji Obrazu Matki Bożej Królowej Rodzin w Makowie Podhalańskim. W związku z tym jest propozycja, aby odbyła się peregrynacja kopii obrazu w parafiach. Nawiedzenie nie byłoby obowiązkowe, ale przeznaczone dla tych rodzin, które pragną przyjąć Maryję i wspólnie się modlić. Rodziny będą proszone o wcześniejsze zapisanie się na listę w zakrystii.

Ks. Wikariusz przekazał głos parafian, że w parafii są często organizowane składki. Ks. proboszcz wyjaśnił, że niektóre składki są ustalone odgórnie i często są w krótkim terminie np. składka na I Światowy Dzień Ubogich czy na Pomoc Kościołowi w Potrzebie na Wschodzie, a inne wynikają z potrzeb nagłych np. potrzeby finansowe leczenia lub wynikające z nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Ks. wikariusz podzielił się z nami efektami pracy z wśród dzieci i młodzieży:

 • na wieczory „plebańskie planszówki” w każdy piątek przychodzi ok. 15–20 osób
 • liczba ministrantów wynosi 26 (w tym 4 chłopców 17 grudnia zostanie przyjętych do grona ministrantów i podejmie Służbę Bogu)
 • na czas ferii będą organizowane dla młodzieży w naszej archidiecezji duszpasterskie wyjazdy do wyznaczonych ośrodków, szczegóły będą przekazane dzieciom i ich rodzicom
 • 14–15 kwietnia będzie organizowana weekendowa Pielgrzymka na Kresy Wschodnie
 • do Sakramentu Bierzmowania przygotowuje się 100 osób z ostatnich roczników gimnazjum i VII klas szkoły podstawowej
 • ks. wikariusz jest odpowiedzialny za wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych TAIZE do Bazylei; na spotkanie to jest zapisanych na chwilę obecną 326 osób z czego tylko 2 osoby z naszej parafii i 2 osoby z innej parafii naszego dekanatu

Radni zwrócili się z prośbą, aby Modlitwa do Archanioła Michała była odmawiana przez kapłanów przed błogosławieństwem na zakończenie Mszy św., a nie jak dotychczas po błogosławieństwie i po pieśni, kiedy wierni opuszczają świątynię. Ks. proboszcz ponownie prosi o pełny udział parafian w liturgii (cierpliwe wprowadzenie posług, które należą do świeckich), a modlitwę do św. Michała odprawiać podczas Mszy św. np. raz w tygodniu po odpowiednim wprowadzeniu.

Spotkanie zakończono modlitwą.