Dzień Chorego w naszej parafii

10 lutego 2018

poniedziałek 12 lutego 2018 - 08:50:39

W tym roku po raz 26. obchodzimy Światowy Dzień Chorego, który ustanowił Jan Paweł II w liście skierowanym 13 maja 1992 do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kard. Fiorenzo Angeliniego. Papież wyznaczył na obchody tego dnia, przypadające 11 lutego wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes. Pierwszy taki dzień obchodzono w sanktuarium maryjnym w Lourdes, natomiast w 1994 roku gospodarzem światowych obchodów była Jasna Góra. Tematem tegorocznego Światowego Dnia Chorego są słowa, które Jezus kieruje z krzyża do swojej Matki Maryi i do stojącego obok Niej Jana: Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19, 26-27). Ojciec Święty Franciszek pisze w swym orędziu na ten dzień o macierzyńskim powołaniu Kościoła w stosunku do osób będących w potrzebie i chorych. Papież podkreśla, że macierzyńskie powołanie Maryi, powołanie do opieki nad dziećmi przechodzi na Jana i na cały Kościół. Ojciec Święty Franciszek, zwraca także uwagę na Maryję, która jest symbolem pełnej czułości i wytrwałości opieki nad cierpiącymi. Wspomina też o czułości i wytrwałości, z jaką wiele rodzin opiekuje się swoimi chorymi dziećmi, rodzicami i krewnymi. Opieka świadczona w rodzinie jest nadzwyczajnym świadectwem miłości do osoby ludzkiej i winna być otaczana odpowiednim uznaniem oraz wspierana przez stosowną politykę. Dlatego lekarze i pielęgniarze, kapłani, osoby konsekrowane i wolontariusze, członkowie rodzin oraz wszyscy, którzy angażują się w opiekę nad chorymi, uczestniczą w tej misji Kościoła. Jest to wspólna odpowiedzialność, która podnosi wartość codziennej posługi każdego – pisze Ojciec Święty.

Także i w naszej parafii od paru lat świętujemy ten dzień. Podczas mszy świętej wspólnie z chorymi, niepełnosprawnymi, seniorami i ich opiekunami powierzamy Miłosiernemu Bogu wszystkie troski i cierpienia. Dziękujemy, że pozwolił nam dożyć kolejnego roku. Prosimy jednocześnie o siłę i cierpliwość w pokonywanie trudności dnia codziennego. Po zakończonej Eucharystii spotykamy się na „herbatce” by radośnie spędzić czas. Nasi chorzy wielokrotnie, z wdzięcznością, czasem ze łzami w oczach, podkreślają jak bardzo wartościowy jest dla nich ten dzień.

Lucyna Dura