Sprawozdanie z Rady Parafialnej

8 sierpnia 2014

sobota 23 sierpnia 2014 - 21:51:00

Plan zebrania:

 1. sprawozdanie z ostatniej Rady z dnia 6 czerwca 2014,
 2. Bieżące sprawozdanie duszpasterskie i gospodarcze,
 3. Odpust Parafialny 24 sierpnia o 11:00.
 4. Rajd Papieski 9 września.
 5. Parafialne Komitety Organizacyjne ŚDM 2016.
 6. Propozycje, uwagi.

Zebranie rozpoczęto modlitwą o trzeźwość w naszych rodzinach. Na zebraniu obecnych było 8 osób oraz przedstawicielki z naszego Parafialnego Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży: Agnieszka Koziana i Kinga Gigoń.

Ad. 1.
Przyjęto sprawozdanie z poprzedniego spotkania.

Ad. 2.
Sprawy duszpasterskie:

 • Ksiądz Proboszcz nawiązał do trzeźwości w naszych rodzinach. Prosił, aby każdy z nas dał przykład poprzez swoją osobę i postawę do promowania trzeźwości, a zatem zdobywać wiedzę na temat alkoholizmu i uświadamiać innych a zwłaszcza młodych jakie płyną zagrożenia ze spożywania alkoholu. Mówić o punktach konsultacyjnych, gdzie pracują doświadczone osoby, które mogą pomóc rodzinom borykającym się z tym trudnym problemem. Prawdziwy katolik w żadnym wypadku nie namawia do picia alkoholu.
 • Ks. Proboszcz jest pod wielkim uznaniem dla tych, którzy przygotowywali ołtarze na Boże Ciało i brali udział w procesji. Mimo licznego udziału w procesji to jednak niepokojącym faktem jest to, że w czasie oktawy Bożego Ciała podczas nabożeństw było mało dzieci a nawet czasem brakowało służby liturgicznej – ministrantów.
 • Kolejnym niepokojącym faktem jest to, że w naszej parafii bardzo mało czyta się prasy katolickiej, ostatnio zostały prawie wszystkie czasopisma. W mediach systematycznie są ignorowane autorytety moralne, a osoby, które stają na straży moralności są niszczone, pozbawione pracy i wyśmiewane. W związku z tym, aby dobrze ocenić innych i ich bronić powinniśmy czytać dobrą prasę katolicką, oglądać mądre programy w telewizji oraz przeglądać religijne strony internetowe tj. wiara.pl, opoka.pl itp.
 • W odpowiedzi na apel Metropolity Krakowskiego w naszej parafii w przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek dla tych, którzy ucierpieli w czasie powodzi w Kasince Małej i okolicach.
 • W naszej wspólnocie parafialnej, jak co roku jest organizowana akcja dla potrzebujących Tornister pełen uśmiechu. Taki tornister można wziąć i uzupełnić potrzebnymi przyborami szkolnymi.
 • W związku z przeżytą uroczystością dziękczynną za kanonizacje św. Jana Pawła II oraz z wyemitowanym reportażem w TV Kraków są do rozprowadzenia płyty CD. Koszt płyty to 5 zł.

Sprawy gospodarcze:

 • Renowacja schodów do zakrystii – panowie z pracowni architektonicznej stwierdzili, że schody do zakrystii po uzupełnieniu pęknięć i podparciu słupkami będą służyć jeszcze przez długi okres. Plan projektu renowacji nie został jeszcze dostarczony.
 • Zagospodarowanie alejki do kościoła – pnie zostały wykarczowane, w chwili obecnej szkoła z Jordanowa w ramach praktyki jest chętna do pracy, aby upiększyć alejkę. Natomiast pani z BPN zajmująca się takimi planami ma przedstawić gotowy plan w najbliższym czasie.
 • Ocieplenie wieńca i przegrody między nawą a ołtarzem głównym jest planowane wczesną jesienią.
 • Remont plebani – ksiądz proboszcz ma obietnicę od firmy z naszej parafii, że po Odpuście parafialnym przystąpi do ocieplenia podłóg starej części plebanii i położenia wylewek po wcześniejszej wymianie instalacji kanalizacji i ogrzewania.

Ad. 3.
Odpust parafialny odbędzie się 24 sierpnia. Uroczystość ta będzie poprzedzona triduum (wieczorna Msza św. z nauką od czwartku). Msze odpustową odprawi ksiądz arcybiskup Nowak. (Na poprzednim spotkaniu ksiądz proboszcz złożył propozycję, aby po mszy świętej o godzinie 11:00 procesja przeszła pod pomnik świętego Jana Pawła II, jednak propozycja ta pozostała bez poparcia).
Ksiądz prosi, aby w czasie sumy odpustowej wzięło udział jak najwięcej parafian oraz aby nie zabrakło służby liturgicznej i osób, które chętnie podjęłyby się czytania modlitwy wiernych, śpiewu psalmu.

Ad. 4.
Ksiądz proboszcz poinformował nas, że wniosek o dofinansowanie Rajdu Papieskiego prawdopodobnie nie będzie realizowany, z powodu braku należytej współpracy i skomplikowanej procedury wniosku. Organizatorem Rajdu Szlakiem Papieża jest Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi. Zachęca się do udziału w tym rajdzie młodzież ze szkół gimnazjalnych i średnich.

Ad. 5.
Na spotkaniu Rady Parafialnej głos zabrały parafialne liderki, które poinformowały nas o zadaniach do jakich powinna się przygotować nasza parafia na Światowe Dni Młodzieży. W pierwszej kolejności należy utworzyć Parafialny Komitet Organizacyjny ŚDM. Liderki przedstawiły listę, jakie osoby powinny znaleźć się w składzie Komitetu Organizacyjnego: animatorzy duszpasterstwa, szef zakwaterowania, wyżywienia, transportu. Bardzo potrzebni będą tłumacze i przewodnicy.

Przedstawiły nam główne zadania dotyczące zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia, transportu młodzieży, która przyjedzie z całego świata na Światowe Dni Młodzieży. W związku z tym w naszej parafii będzie tworzona baza noclegowa. Noclegi przewidziane są w szkole oraz w ośrodku „Leśna Skawica” a także u osób prywatnych, które zgłoszą chęć, że taką młodzież przyjmą do swoich domów.

Liderki zadały również pytanie: Jak zrealizować duchowe przygotowanie nie tylko młodzieży ale również całej parafii do przyjazdu Papieża, aby spotkanie przyniosło owoce i umocniło wiarę młodych na świecie a w szczególności w Polsce.

Ksiądz proboszcz skierował prośbę, aby szukać osób, które byłyby szefami odpowiedzialnymi za poszczególne zadania w/w. oraz mówić o takich przygotowaniach i włączać się do pomocy.

Ad. 6.
Radni zaproponowali, aby niesienia baldachimu w czasie niektórych procesji podjęli się panowie, którzy pragną być bliżej Jezusa.

Ksiądz proboszcz poinformował nas, że są bezpłatne kursy komputerowe dla osób powyżej 50 roku życia.

Spotkanie zakończono modlitwą.