Sprawozdanie z Duszpasterskiej Rady Parafialnej

11 grudnia 2014

piątek 19 grudnia 2014 - 21:07:09

Plan zebrania:

  1. sprawozdanie z ostatniej Rady z dnia 8 sierpnia 2014,
  2. Brońmy Rodziny, wykorzystanie gazet ewangelizacyjnych,
  3. kapitalny remont plebani – relacja p. Jacka Zajdy,
  4. ŚDM 2016 – deklaracja przyjęcia młodych w rodzinie,
  5. propozycje na wizytę duszpasterską (kolędę),
  6. kalendarium parafialne,
  7. wolne wnioski.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą Zdrowaś Maryjo. Obecnych było 13 osób oraz Agnieszka Koziana (liderka parafialna ŚDM), a także pan Jacek Zajda (właściciel firmy remontowej).

Ad. 1.
Przyjęto sprawozdanie z dnia 8 sierpnia 2014.

Ks.proboszcz zwrócił uwagę, że organizując pielgrzymki trzeźwościowe tj. Droga Krzyżowa w Oświęcimiu czy Kalwarii Zebrzydowskiej oraz wyjazd na Dni Trzeźwości do Nowego Targu, mimo narastającego problemu z nadużywaniem alkoholu nie ma chętnych na wyjazd, aby głębiej poznać ten problem oraz podjąć trud modlitwy polecając Bogu nasze rodziny.

W związku otrzymanymi relikwiami św. Jana Pawła ks. proboszcz prosił, aby Radni zastanowili się w który dzień wprowadzić nabożeństwo ku czci świętego oraz w jaki sposób będzie ono prowadzone. Poddał dyskusji również w którym miejscu relikwie będą umieszczone na stałe. Zaproponowano: 1) przy Ołtarzu Głównym, gdzie znajdują się wota maryjne, 2) przy bocznym ołtarzu gdzie znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego. Wszyscy zgodnie poparli drugą propozycję.

Ad. 2.
W tym punkcie ksiądz nawiązał do prasy katolickiej. Prosił, aby czytać prasę katolicką przez co ubogacać życie duchowe. Zapytał co sądzimy o takich czasopismach jak Chrystus i Ty, Dobre Nowiny, których koszt jest niewielki a treść artykułów bardzo pouczająca, mogąca pomóc wzrastać w wierze. Świadectwa osób ze świata sportu, kultury są bodźcem, że nie należy się swojej wiary wstydzić. Ks. Proboszcz bardzo ubolewa nad tym, że prasa katolicka czy filmy religijne nie są rozpowszechniane, o nich się po prostu nie mówi. Liderka parafialna A. Koziana przekazała nam treść filmu dokumentalnego Ziemia Maryi. Na spotkaniu zaproponowano, aby zorganizować wyjazd do kina na filmy o treści religijnej.

Ad. 3.
Na zebraniu obecny był pan Jacek Zajda, właściciel firmy, który poinformował nas o przebiegu kapitalnego remontu naszej plebani. W chwili obecnej dobiega jego koniec – pozostało jeszcze posadowienie ok. 10 drzwi, dokończenie kuchni, założenie gniazdek elektrycznych i malowanie. Po 50-letnim użytkowaniu starej części plebani (w tym okresie prace remontowe były niewielkie) plebania została gruntownie odremontowana od kotłowni, parteru poprzez piętro aż po poddasze. W kotłowni zamontowano dodatkowo energooszczędny piec CO, wybiałkowano wszystkie pomieszczenia tam się znajdujące oraz wykonano wejście z zewnątrz do piwnicy i kotłowni. Na parterze po zerwaniu starych podłóg, wywiezieniu gruzu wykonano nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, a następnie wylewki. W niektórych miejscach zostały wycięte nowe otwory na drzwi, aby poprawić funkcjonalność komunikacji i postawione nowe, tak aby poprawić funkcjonalność pomieszczeń. Jest wykonana nowa kuchnia wraz z meblami i aneksem kuchennym. W każdym pomieszczeniu są nowe podłogi. We wszystkich pomieszczeniach zostały obniżone sufity. Na górę prowadzą nowe schody. Z kolei na piętrze, wykonano łazienkę oraz wyremontowano przedpokój i odnowiono stary parkiet. W plebani zostają wymieniane stare drzwi na nowe. Na zewnątrz powstaje daszek nad wejściem do plebanii.

Ad. 4.
Na spotkaniu obecna była liderka parafialna zajmująca się ŚDM 2016. Wystąpiła z prośbą o pomoc w zorganizowaniu bazy noclegowej, zaznaczając przy tym, że do końca stycznia 2015 należy złożyć deklarację przyjęcia młodych w rodzinie. Ks. Kazimierz wyjaśnił nam, że Kraków nie jest w stanie pomieścić tak wielką ilość pielgrzymów przybywających z całego świata, stąd też apel do mieszkańców nie tylko naszej parafii ale całej diecezji i sąsiadujących z nią, aby w miarę swoich możliwości otwarli swoje domy dla młodych. Każdy kto chętnie przyjmie gości ma zapewnić im nocleg i śniadanie oraz dowóz do miejsca wyjazdu. Młodzież ta nie potrzebuje komfortowych warunków, ale najważniejsze jest, aby otworzyć dla nich nie tylko drzwi, ale ich przyjąć z serdeczną życzliwością. Do tego celu są przeznaczone odpowiednie druki gdzie należy wpisać swoje dane oraz ilość osób, które możemy przyjąć i jakiej narodowości. Ks.proboszcz poprosił ks. Kazimierza, aby zajął się treścią przekazania tego parafianom.

Ad. 5.
Radni nie zgłosili żadnych propozycji dotyczących zbliżającej się kolędy. Wraz z księżmi zgodzili się, aby spotkanie kolędowe odbyło się bez pośpiechu.

Ad. 6.
Ksiądz proboszcz przedstawił nam kalendarium na 2015, które zostało zamieszczone na stronie internetowej parafii.

Ad. 7.

  • Radni podjęli decyzję o złożeniu wniosku do UG na wycięcie wszystkich starych drzew na cmentarzu, które w czasie wichur zagrażają złamaniem przez co mogą zniszczyć groby.
  • Opłaty za dziecinne groby nie będą egzekwowane przymusowo. Wielu parafian rozumie, że koszty za wywóz śmieci są bardzo wysokie i uiszczają takie opłaty. Natomiast, groby istniejące od dawna, którymi nie ma się kto zaopiekować, można zgłosić do przekopania i przeznaczyć do ponownego pochówku. Pan kościelny zajmie się wówczas wykoszeniem trawy.
  • Ks. proboszcz poinformował nas, że w przyszłym tygodniu będzie zamontowany nowy rzutnik multimedialny. Ekran będzie większy od obecnego. Osoba, która pokrywa całkowity koszt nowego projektora czyni to z serca i chce pozostać anonimowa.

Po zakończonym zebraniu ks. Proboszcz zaprosił nas, abyśmy obejrzeli prace, które zostały wykonane na plebanii. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem i mamy nadzieję, że tak odnowiona plebania posłuży następnym pokoleniom księży i parafian.

Spotkanie zakończono modlitwą.