Sprawozdanie z Duszpasterskiej Rady Parafialnej

6 lutego 2015

sobota 28 lutego 2015 - 12:01:44

Plan zebrania:

  1. Sprawozdanie z ostatniej rady.
  2. Podsumowanie kapitalnego remontu plebani.
  3. ŚDM 2016 – deklaracja przyjęcia młodych w rodzinie.
  4. Porno – zniewolenie. Gazeta ewangelizacyjna Chrystus i Ty.
  5. Rekolekcje parafialne 21–25 marca.
  6. Wolne wnioski.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą do św. Agaty. Na zebraniu obecnych było 8 osób.

Ad. 1.
Zostało przedstawione krótkie sprawozdanie z ostatniego spotkania.

Ad. 2.
Został zakończony remont plebani. Ksiądz proboszcz zapoznał nas z ostatecznymi kosztami jakie parafia poniosła na w/w cel. Na koniec stycznia koszt wyniósł 183160 zł. Poinformował nas o składkach złożonych na tacę i w kopertach w poszczególnych miesiącach. Wraz z radą liczy na dalszą ofiarność mieszkańców oraz składa serdeczne podziękowania tym, którzy złożyli ofiary. Trzecia niedziela w dalszym ciągu przeznaczona jest na potrzeby spłaty kosztów remontu.

Ksiądz proboszcz w imieniu anonimowego fundatora rzutnika multimedialnego prosił, aby rzutnik został bardziej wykorzystany np. do krótkich rozważań na temat Ewangelii czy nauczania Świętego Jana Pawła.

Ksiądz proboszcz zaproponował, aby w korytarzu na ścianach zrobić wystawkę ze zdjęć w antyramach z ważniejszych wydarzeń w parafii.

Ad. 3.
Komitet Organizacyjny ŚDM prosi, aby wspierać wszystkich tych zwłaszcza młodych, którzy pomagają w przygotowaniu do tak ważnego wydarzenia jakim jest spotkania młodych z całego świata z papieżem Franciszkiem. Do tej pory (na dzień 16 lutego) deklarację przyjęcia młodych pod swój dach złożyło 39 rodzin, łącznie dla 153 osób. Deklarację można pobrać z kościoła i złożyć bezpośrednio do ks. Proboszcza a także przez stronę internetową do końca lutego.

Ad. 4.
Czytanie gazet ewangelizacyjnych, np. „Chrystus i Ty”, wzbogaca nasze życie i przestrzega o różnego typu zniewoleniach tj. pornografia, alkoholizm, nieumiejętne korzystanie z internetu, gier komputerowych, hazardu. Ze świadectw osób, które się nawróciły, które podniosły się z wielkich zniewoleń niech będą dla nas przestrogą jak trudno wyjść z nałogów. Tylko dzięki Jezusowi każdy ma szanse wrócić na drogę dobra i moralności. Trzeźwość niech będzie priorytetem naszego życia. W związku z tym 7 marca będzie organizowana pielgrzymka do Oświęcimia o trzeźwość naszego narodu.

Ad. 5.
Rekolekcje w naszej parafii odbędą się od 21 do 25 marca i będą prowadzone przez ks. Krzysztofa Durę. Ks. Proboszcz zapytał: Jakie tematy i problemy chcielibyśmy, aby ks. rekolektant poruszał w naszej parafii. Radni poprosili, aby ksiądz zwrócił uwagę na stosunki między ludźmi, szacunek wobec drugiego człowieka, na wzajemną pomoc, na relacje w rodzinach, ponieważ dziś łatwo można zobaczyć, że pomoc, czy zainteresowanie problemami drugiego człowieka jest odbierane jako wtrącanie się do czyjegoś życia. Coraz częściej obserwuje się zjawisko nie rozmawiania ze sobą, unikania się nawzajem.

Ad. 6.
Ks. Proboszcz zwrócił uwagę i poprosił, aby zapytać dlaczego punkt konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi był nieczynny w trzeci czwartek miesiąca i nikt o tym nie poinformował np. poprzez zawieszenie informacji na drzwiach.

Ks. Kazimierz zaproponował, aby msze z okazji roczków/rocznicy chrztu oraz z okazji 18. urodzin odprawiać wspólnie tzn. np. w miesiącach parzystych odprawiać msze w intencji pierwszej rocznicy urodzin/chrztu, a w pozostałe w intencji osiemnatych urodzin. Radni tą propozycje poparli, jednak wybór pozostawiają samym zainteresowanym.

Ksiądz Proboszcz poinformował nas o zamiarze uzupełnienia materiałów o naszej parafii na podstawie notatek pozostawionych przez śp. ks. Józefa Balona spisanych przez ówczesną Panią katechetkę Stefanie.

Spotkanie zakończono modlitwą.

Opracowała A. Fujak