Sprawozdanie z Duszpasterskiej Rady Parafialnej

8 maja 2015

środa 03 czerwca 2015 - 21:17:06

Plan zebrania:

  1. Sprawozdanie z ostatniej Rady (6 lutego 2015).
  2. Peregrynacja Figury Matki Bożej w rodzinach (od 13 maja br.).
  3. Święty Janie Pawle II prowadź ku szczytom – modlitwa i refleksja na czas urlopów, wakacji (20–21 czerwca br.).
  4. Jubileusz 60-lecia Kapłaństwa Ks. Prałata Stanisława Franczaka.
  5. Wolne wnioski.

Na zabraniu obecnych było 9 osób.

Ad. 1.
Przyjęto sprawozdanie z ostatniej Rady.
Ksiądz proboszcz poinformował nas, że do spłaty remontu pozostało jeszcze kilkadziesiąt tysięcy.
Na poprzednim zebraniu została złożona przez ks. Kazimierza propozycja odprawiania wspólnych Mszy z okazji 18. urodzin oraz „roczków” (rocznicy chrztu). Do tej pory chęć odprawienia wspólnej Mszy wyraziły 2 osoby.

Ad. 2.
W 2017 r. mija setna rocznica objawień Matki Bożej Fatimskiej. Peregrynacja Jej figury rozpocznie się w naszej parafii od 13 maja tego roku. Radni podjęli decyzję, że nawiedzenie rozpocznie się od osiedla Tokarne oraz została złożona propozycja, aby spotkanie to odbywało się w gronie bliskiej rodziny czy przyjaciół.

Ad. 3.
W dniach 20-21 czerwca przed wakacjami będziemy dziękować za kanonizacje Jana Pawła II i prosić o błogosławieństwo Boże na czas urlopów pod hasłem „Święty Janie Pawle II prowadź ku szczytom” w ramach V Dni Małopolski. W związku z tym wydarzeniem radni obejrzeli na spotkaniu film w reżyserii B. Szumskiej pt. Szczyty Gór do Niego należą. Film ten jest wspomnieniem osób nie tylko duchownych ale i świeckich, postaci św. Jana Pawła II jako człowieka zwyczajnego i prostego. W dniu 21 czerwca Msze święte będą połączone z błogosławieństwem rodzin na czas wakacji.

Ad. 4.
W tym roku ks. prałat Stanisław Franczak, nasz rodak, będzie obchodził 60-lecie kapłaństwa. W dniu 24 czerwca w parafii Ołdrzykowice odprawi uroczystą Msze dziękczynną, natomiast w naszej parafii będzie przewodniczył Mszy świętej odpustowej 30 sierpnia. Ze strony ks. proboszcza jest prośba, aby poszukać osób, które dysponują wspomnieniami o ks. Stanisławie.

Ad. 5.
Ks. proboszcz zachęcił nas do przeczytania artykułu z Gościa Niedzielnego z dnia 3 maja 2015 pt. „Od drzwi do drzwi” związanego z Nową Ewangelizacją.
W związku z tworzącą się w naszej parafii Wspólnotą Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea radni przedstawili problemy z tym związane. Ze strony radnych padłą prośba, aby uświadomić parafian o wspólnotach w których można pogłębić wiarę, zrozumieć nauczanie Jezusa zawarte w Piśmie Świętym a także, że wspólnoty służą wsparciem modlitewnym i duchowym.