Sprawozdanie z Duszpasterskiej Rady Parafialnej

11 grudnia 2015

środa 20 stycznia 2016 - 21:29:55

Plan zebrania:

 1. Sprawozdanie z ostatniej Rady (lipiec 2015).
 2. Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego Miłosierdzia Bożego.
 3. Przygotowania do ŚDM w Krakowie – komitet parafialny.
 4. Sprawozdanie finansowe za okres 1 grudnia 2014 – 30 listopada 2015.
 5. Projekty inwestycyjne i duszpasterskie (Szlak kard. Karola Wojtyły, Odnowa Kaplicy Artura Potockiego, wydanie Kroniki Parafii autorstwa ks. prob. Józefa Balona).
 6. Kalendarium duszpasterskie na rok 2016.
 7. Wolne wnioski.

Na spotkaniu Rady Parafialnej obecni byli: ks. proboszcz Krzysztof Strzelczyk, ks. Grzegorz Durbas, J. Chmielorz, B. Świerkosz, S. Szafraniec, P. Wajsman, Z. Dańczak, Z. Dyrcz, A. Fujak oraz liderka A. Koziana i L. Dura.

Ad. 1.
Sprawozdanie z Rady Parafialnej z lipca 2015 zostało przyjęte.

Ad. 2.
W dniu 8 grudnia miało miejsce rozpoczęcie Roku Jubileuszowego Miłosierdzia Bożego. Hasło tego roku brzmi: Miłosierni jak Ojciec. Zakończenie przewidziane jest na dzień 20 listopada 2016, w święto Chrystusa Króla Wszechświata. W naszej parafii rok ten rozpocznie się w niedzielę godziną miłosierdzia o godz. 15:00. W piątek będzie miała miejsce Adoracja prowadzona przez ks. Grzegorza. Ks. proboszcz prosi, aby zastanowić się w jaki sposób można by było ten rok przeżyć, aby ubogacić swoje życie i jak zaangażować się w uczestnictwo we mszy świętej? Podkreślił, że Jezus jest najważniejszy. Zaproponował, aby raz w tygodniu odmówić różaniec, który prowadziłyby poszczególne grupy parafialne. Ks. proboszcz podziękował wszystkim tym osobom świeckim, które podejmują się czytania, spiewu w czasie mszy świętej.

Ad. 3.
Na zebraniu głos zabrała liderka ŚDM Agnieszka Koziana, która przedstawiła nam skład parafialnego komitetu:

 • Koziana Agnieszka – lider
 • Pacyga Magdalena – sekcja pastoralna
 • Koziana Anna – sekcja zakwaterowania
 • Makoś Marta – transport, festiwal
 • Bartyzel Karol – informacja, strona parafialna ŚDM, gablotka
 • Ficek Anna – informacja, strona parafialna ŚDM, gablotka
 • Trybała Weronika – tłumaczenia

Koordynatorzy parafialni:

 • Dura Lucyna – koordynator ze szkołą
 • Wrona Kazimiera – wyżywienie
 • Agnieszka Szuber – tłumaczenie i inna pomoc
 • Iwona Pamrok – transport, wyżywienie, czas wolny, przygotowanie szkoły
 • Izabela Szczybura – transport, wyżywienie, czas wolny, przygotowanie szkoły
 • Katarzyna Dyrcz – transport, wyżywienie, czas wolny, przygotowanie szkoły
 • Piotr Wajsman – boisko „Huragan” i zaplecze

Koordynator w gminie Zawoja:

 • Hutniczak Renata

Koordynator w powiecie suskim:

 • Wanat Dawid – kierownik schroniska

Dokładne dane są na stronie: facebook.com/SDMSkawica

Agnieszka, liderka, poinformowała nas również o pakietach. W zależności od potrzeb do wyboru będą trzy rodzaje pakietów. Informacja na ten temat znajduje się na stronie internetowej krakow2016.com.

W naszej parafii jest przydzielonych do zamieszkania ok. 380 młodzieży. Na dzień dzisiejszy został problem ugoszczenia około 150 osób. Ks. proboszcz w czasie kolędy i poprzez ogłoszenia będzie prosił, aby znalazły się osoby, które chętnie przyjmą młodzież.

Ks. proboszcz przedstawił plan wizyty papieża Franciszka. W tym miejscu został poruszony temat, że młodzież nie wykazuje potrzeby duchowej przygotowanie się do ŚDM poprzez modlitwę, uczestnictwo we mszy świętej, adoracji.

Ad. 4.
Ks. proboszcz przedstawił sprawozdanie finansowe za okres 1 grudnia 2014 – 30 listopada 2015.

Ad. 5.
Ks. proboszcz przedstawił nam trzy projekty:

 • Pierwszy projekt dotyczy Szlaku kard. Karola Wojtyły – odnowienia ogrodzenia na początku szlaku i umieszczenia tam symboli papieskich, poprawę estetyki na szlaku, przygotowanie tablic dydaktycznych o wędrówkach kard. Karola Wojtyły. Projekt zakłada także poprawę infrastruktury wokół kościoła:
  • powiększenie wjazdu do kościoła i wykonaniu kilku miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, zmiany ogrodzenia wokół kościoła (Obecne ogrodzenie jest w złym stanie i wymaga remontu)
  • budowę toalety
  Ks. proboszcz skierował prośbę, aby młodym pokoleniom przekazywać dziedzictwo szczególnie duchowe, które pozostawił Św. Jan Paweł II.
 • Drugi projekt dotyczy: wydania Kroniki Parafii autorstwa ks. prob. Józefa Balona. Ks. proboszcz zwraca się do osób, które chciałyby opowiedzieć o ks. kanoniku J. Balonie oraz posiadają ciekawe fotografie czy ważne wydarzenia związane z jego osobą, aby się zgłosiły.
 • Trzeci projekt dotyczy odnowy Kaplicy Artura Potockiego, w 2017 minie 200 lat od powstania tej kaplicy gdzie wpierw odprawiano Msze św.

Ad. 6.
Radni wraz z księżmi omówili kalendarium parafialne na rok 2016.

Ad. 7.
Radni zapytali o nadchodzącą kolędę, zapytali o wynagrodzenia osób zatrudnionych oraz o wynagrodzenie pana organisty.

Zwrócili uwagę, że młodzież w czasie adoracji idąc do zakrystii nie uklęka przed Najświętszym Sakramentem.

Został również poruszony temat bocznej kaplicy. Jakie ma przeznaczenie i jakie mogłaby mieć?

Spotkanie zakończono modlitwą.

Opr. A.F