Sprawozdanie z Duszpasterskiej Rady Parafialnej

21 kwietnia 2016

sobota 18 czerwca 2016 - 22:04:35

Na zebraniu obecni byli: ks. proboszcz K. Strzelczyk, ks. wikariusz G. Durbas oraz J. Chmielorz, K. Ceremuga, K. Pająk, M. Pacyga, D. Zemlik, Z. Dyrcz, A. Fujak

 1. Zostało przyjęte sprawozdanie z Rady z grudnia 2015.
 2. W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia w naszej parafii zostały zrealizowane dzieła:
  • W dniu 13 lutego odbyła się Pierwsza Pielgrzymka Parafialna dla osób uzależnionych do Krakowa Łagiewnik, a 27 lutego miała miejsce Druga Pielgrzymka Parafialna. W tym dniu nasza parafia wzięła udział w Drodze Krzyżowej na terenie byłego obozu w Brzezince-Oświęcimiu. Celem tej pielgrzymki była modlitwa w intencji trzeźwości narodu.
  • W Tygodniu Miłosierdzia w czasie mszy św. parafianie modlili się za osoby uzależnione a także za rodziny których bliscy pracują zagranicą, za chorych i za rodziny z naszej parafii. Było także spotkanie z siostrą Albiną prowadzącą wspólnotę trzeźwościową w Bukowinie Tatrzańskiej.
  • W Roku Miłosierdzia Róże Różańcowe podjęły się odmawiania różańca w każdy czwartek przed mszą św. w poszczególnych intencjach.
  • Ks. proboszcz zaproponował, aby w tym szczególnym roku parafia podjęła się stałego „żywego dzieła” miłosierdzia np. w związku z przedstawieniem nam sytuacji na Ukrainie przez brata Wiesława podjąć się pomocy w formie stypendium dla młodej osoby potrzebującej takiego wsparcia, ewentualnie wspomóc młode małżeństwo na początku swojej drogi życiowej.
  • Ks. proboszcz złożył propozycje, aby w Sanktuarium w Makowie Podhalańskim odprawić mszę św. jubileuszową w Roku Miłosierdzia, aby każdy mógł „skorzystać” z Bramy Miłosierdzia i uzyskać odpust.
 3. Do ŚDM pozostało już niewiele czasu. Ostateczne wiadomości mają być podane w miesiącu maju. Na spotkaniu została złożona prośba, aby młodzież wraz z rodzicami podjęła się pomocy w tym wydarzeniu poprzez udział w wolontariacie, gościnność wobec pielgrzymów oraz, przede wszystkim, zgłosiła się na wyjazd na spotkanie z papieżem. Ks. Grzegorz przedstawił nam plan pobytu papieża Franciszka w Krakowie. Centralne wydarzenie z udziałem Ojca Świętego w Brzegach będzie poprzedzone Drogą Krzyżową na Błoniach.
 4. W tym roku mija XX rocznica śmierci ks. Kanonika Józefa Balona. W związku z tą rocznicą w przygotowaniu jest wystawa fotograficzna poświęcona długoletniemu proboszczowi. Ks. prob. Krzysztof przedstawił nam jakie wydarzenia z życia księdza kanonika będą w niej zawarte. Natomiast po uzyskaniu grantu (wsparcia finansowego) będzie wydana kronika parafialna z zapiskami śp. ks. kanonika. W kronice tej planuje się zamieścić w formie aneksu wspomnienia naszych parafian, którzy znali śp. ks. Józefa Balona. Członkowie Rady przekazali nazwiska ks. Grzegorzowi tych osób, którzy mogą pamiętać różne sytuacje z życia gościnnego i oddanego parafii proboszcza celem przygotowania odpowiedniej prezentacji.
 5. Jednym z najważniejszych dni, które są już za nami, były centralne obchody jubileuszowe 1050. rocznicy Chrztu Polski. Kolejnymi wydarzeniami będą Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Każdy dzień Roku Miłosierdzia jest ważny. Dla naszego ks. proboszcza Krzysztofa to rok, w którym obchodzi 40-lecie sakramentu kapłaństwa.
 6. Ks. Proboszcz odczytał nam notatkę sporządzoną przez architekta p. M. Kołodziejczyka, w której przedstawione są propozycje prac związanych z remontem czy odnowieniem. P. Danuta Zemlik zorientuje się co można zrealizować (po konsultacji z P. Wąglem).
 7. Rada Parafialna wraz z ks. wikariuszem zapytała: Czy boczną kaplicę można by było zaadoptować na Kaplicę Adoracji? Jest to propozycja na dalszą przyszłość do przemyślenia i przedyskutowania z parafianami.
opracowanie A. Fujak