Sprawozdanie z Duszpasterskiej Rady Parafialnej

17 czerwca 2016

sobota 25 czerwca 2016 - 16:30:45

Plan zebrania:

  1. Sprawozdanie z ostatniej Rady (21 kwietnia 2016) i bieżących zagadnień duszpasterskich.
  2. Apel o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka.
  3. Przygotowania do ŚDM w Krakowie – komitet parafialny.
  4. Wakacje – czas zbliżenia do Boga i pogłębienia wspólnoty.
  5. Rekolekcje narodowe w Licheniu.
  6. Odpust parafialny i propozycje na Rajd Papieski (9 września).
  7. Wolne wnioski.

Na zebraniu obecni byli: ks. proboszcz Krzysztof Strzelczyk, ks. wikariusz Grzegorz Durbas, J. Chmielorz, K. Kaczmarczyk, M. Pacyga, Z. Dyrcz, S. Szafraniec, Z. Dańczak, K. Pająk oraz przedstawiciele Parafilnego Komitetu ŚDM: L. Dura, Z. Białas, a także pani Anna Witek.

Ad. 1.
Sprawozdanie z poprzedniego spotkania zostało przyjęte.

Ad. 2.
Pani Anna Witek przeczytała apel wystosowany z Inicjatywy Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia „Kochamy każde dziecko” podpisany przez dr inż. A. Ziębę, w którym apeluje, aby zorganizować akcję zbierania podpisów, w której chodzi o objęcie prawną opieką każdego dziecka poczętego bez wyjątków. Każdy z nas jest zobowiązany do pomocy matce, a zwłaszcza kobiecie w szczególnej ciąży, która jest zagrożona chorobami czy powstała w wyniku np. gwałtu.

Ad. 3.
Pani z Komitetu Parafialnego poinformowała nas, że rejestracja młodzieży na ŚDM trwa do końca czerwca. Zwróciła się również z prośbą, aby zaangażować dorosłych w pomoc przy zakwaterowaniu przyjeżdżającej do nas młodzieży, przy sprzątaniu i utrzymaniu czystości, w kuchni przy wydawaniu posiłków oraz przy zachowaniu bezpieczeństwa.

Na radzie został poruszony problem związany z naszą młodzieżą, która nie wykazuje chęci wzięcia udziału bezpośrednio w spotkaniu z Papieżem i nie czuje takiej potrzeby. Twierdzi, że powodem są względy finansowe (koszt pakietu 190 lub 150 zł) i względy bezpieczeństwa.

Radni wraz z księżmi podjęli decyzję, że zorganizują wyjazd na Mszę Rozesłania dla wszystkich chętnych, która będzie odprawiona 31 lipca. Ks. Grzegorz poinformował nas o kartach wstępu, które będą przeznaczone dla pielgrzymów zarejestrowanych, które umożliwią wstęp do konkretnych sektorów. Oprócz tych kart będą „wejściówki”, które umożliwią miejsce w dalszych sektorach na Mszy św. 31 lipca. Nasza parafia przewiduje zamówić około 200 takich kart w zależności od zgłoszeń parafian.

Ad. 4.
Na zebraniu wszyscy zwrócili uwagę, aby czas wakacji był czasem zbliżenia do Boga. Jednak jest to również czas zagrożenia duchowego dla dzieci i młodzieży. W okresie wakacji dzieci mogą skorzystać ze świetlic, gdzie zorganizowane będą różne zabawy i zajęcia.

W dniu 26 czerwca po każdej mszy św. kapłani udzielą Błogosławieństwa na czas wakacji.

Ad. 5.
Ks. Grzegorz poinformował nas i zachęcił do wyjazdu na Rekolekcje Narodowe Chrzest początkiem nowego życia, które odbędą się w Licheniu 20 sierpnia 2016. Rekolekcje poprowadzi ks. John Bashobora. W planie jest modlitwa uwielbienia, konferencje, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Eucharystia, której będzie przewodniczył biskup Wiesław Mering oraz modlitwa o uzdrowienie poprowadzona przez o. J. Bashoborę. W czasie spotkania modlitewnego można doświadczyć mocy i miłości Boga a przez to wspólnie wzrastać w wierze i uwielbieniu Jezusa.

Ad. 6.
Mszy św. odpustowej będzie przewodniczył ks. Piotr Sieja, który w tym roku obchodzi 40-lecie swojego kapłaństwa.

Rajd Papieski odbędzie się 9 września. W tym dniu będzie również krótki koncert młodych kleryków, którzy przyjadą na zaproszenie ks. wikariusza.

Ad. 7.
Radni zaproponowali, aby na stronie internetowej umieścić zdjęcia grupowe z przyjęcia Pierwszej Komunii, które odbywały się w naszej parafii.

Radni poruszyli temat związany z Nową Ewangelizacją, udziałem w modlitwach uwielbienia, mszach św. z modlitwą o uzdrowienie. Chcą zachęcić parafian do udziału w takich nabożeństwach po to, by otworzyć się na działanie Ducha św., a tym samym doświadczyć przemiany serca, doświadczyć, że Bóg kocha każdego takim jakim jest, i tego, że On uzdrawia i leczy, kieruje naszymi drogami.

Radni poprosili, aby w czasie kazań wyjaśnić znaczenie mszy św., czym tak naprawdę jest msza św., jakie ma znaczenie i jakie powinna mieć w życiu chrześcijanina, co w czasie jej trwania się dokonuje, a także jakie znaczenie ma moc słowa: błogosławieństwo, przekleństwo, złorzeczenie.

Spotkanie zakończono modlitwą.