25-lecie Parafii z ks. kard. Karolem Wojtyłą

8 grudnia 1976

środa 08 grudnia 1976 - 18:22:14

W dniu 8 grudnia 1976 parafia przeżywała niecodzienną uroczystość, bo 25-lecie erygowania jej. Uroczystość poprzedzona została przygotowaniem parafii od strony wewnętrznej przez odprawienie Misji Św. od dnia 1— 8 grudnia 1976.

Na uroczystość tę Jubileuszową przybył Nasz Najdostojniejszy Ks. Kardynał dr Karol Wojtyła, Metropolita Krakowski, aby odprawić Mszę Św. Jubileuszową dziękczynną oraz dokonać poświęcenia Wotum Matki Bożej nad wejściem głównym do kościoła, ufundowane przez parafian, jako dar wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej za doznane dobrodziejstwa.

Droga, którą miał przebyć Ks. Kardynał dr Karol Wojtyła została przyozdobiona wiązankami kwiatów – domy przystrojone, w oknach wywieszone obrazy Matki Bożej Częstochowskiej i oświetlone.

Od przejazdu kolejowego na Białce towarzyszyła Jego Eminencji eskorta motocyklowa. A gdy dojechali na teren parafii skawickiej przy bramie zbudowanej przez Stecowian, został powitany Ks. Kardynał przez dzieci z roli Stecowo, które wręczyły kwiaty.

Pojazd Ks. Kardynała był poprzedzony przez eskortę motocyklistów, banderię konną i miejscowe samochody. Wspaniały to był widok, bo na przestrzeni przeszło 4 km ciągnął się ten korowód różnobarwny.

Dojeżdżając do kościoła, wszystko co żyło, wylęgło na powitanie Jego Eminencji Ks. Kardynała, a kapela skawicko-suchogórska odegrała marsza powitalnego. Przy akompaniamencie dzwonów, po powitaniu liturgicznym Jego Eminencji w bramie kościoła przez ks. proboszcza mgr. Józefa Balona, w asyście druhen z wieńcem i wiernymi weszli do kościoła, gdzie odśpiewano pieśń w miejsce Ecce Sacerdos Magnus, Budujemy Kościół Boży.

Kościół został wypełniony po brzegi. Po modlitwie Jego Eminencji, nastąpiło powitanie uroczyste ks. Kardynała w kościele przez ks. prob. mgr Józefa Balona, który w krótkości nakreślił historię powstania parafii, dziękując Jego Eminencji za wyróżnienie, że raczył uświetnić uroczystość Jubileuszową.

Następnie przedstawiciele najstarszego pokolenia witali Jego Eminencję Ks. Kardynała, podkreślając zasługi Jego poprzedników śp. Kardynała Adama Stefana Sapiehę, ks. Biskupa dra Franciszka Jopa, ks. Arcybiskupa dra Eugeniusza Baziaka oraz ks. dziekana prałata Mateusza Zdebskiego, proboszcza z Rabki, śp. ks. Kanonika proboszcza z Zawoi Franciszka Sitkę oraz zasługi poniesione w ciągu przeszło 25 lat, ks. prob. Kanonika mgra Józefa Balona.

Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Jaśnie wielmożnego ks. Kardynała w asyście Księży Rodaków ze Skawicy ks. Szarleja Stanisława, proboszcza z Hołdunowa ks. Franczaka Stanisława, prob. z Ołdrzychowic Kłodzkich ks. prof. Bogusława Czarnego z Krakowa.

Kazanie wygłosił ks. Kanonik Stanisława Franczak prob. z Ołdrzychowic Kłodzkich, nawiązując do przeżytych chwil w ciągu 25 lat istnienia parafii.

Do Komunii św. przystąpiła całą parafia.

Po Mszy św. kazanie wygłosił Ks. Kardynał nawiązując do historii tego ćwierćwiecza od strony wewnętrznej i zewnętrznej, oddając opiece Matki Bożej Częstochowskiej parafię, zaintonowawszy potężnym głosem Magnificat, a Lud Boży podchwycił melodię i potężnym echem wznosiła się z piersi zebranych ku niebu.

Ks. Proboszcz mgr Józef Balon w przemówieniu pożegnalnym podziękował Jego Eminencji Ks. Kardynałowi za udział, przez który, tej uroczystości nadał jeszcze bardziej szczególny charakter i to uwydatnił, ze ten ważny moment w życiu parafii mogliśmy przeżyć wspólnie uczestnicząc w ofierze Mszy Św. celebrowanej przez Jego Eminencję i podziękować Bogu za wszystko, co nam uczynił w okresie 25 lat istnienia naszej skawickiej parafii. A dzień ten stanowiący ważny etap w życiu naszej parafii jest równocześnie progiem wejścia w następne ćwierćwiecze, sięgające już okresu XXI wieku.

Przedstawiciele młodzieży złożyli podziękowanie na ręce Jego Eminencji ks. Kardynała za przybycie, prosząc o błogosławieństwo arcypasterskie.

Przy śpiewie „Na wszystkich drogach życia” opuścił Jego Eminencja mury kościoła udając się na plebanię w asyście kapłanów, na skromny posiłek.

Kapłani uczestniczący: Ks. Kapelan Jego Eminencja ks. dr Stanisław Dziwisz, Ks. Prałat Mateusz Zdebski, Ks. Prałat dziekan Dżwigoński, Ks. Kanonik wicedziekan Władysław Wądrzyk.

Z Kroniki Parafialnej Skawica