21 lutego 2021

sobota 20 lutego 2021 - 19:51:11
21 luty 2021 - 1 Niedziela Wielkiego Postu
Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek - święto Katedry św. Piotra


1) Dzisiaj trzecia niedziela miesiąca - składka inwestycyjna. Dziękuje za złożone ofiary, a także pierwsza Niedziela Wielkiego Postu , Droga Krzyżowa po Mszy o godz.11.00, Gorzkie żale o godz.15.00.
Na ołtarzu bocznym wystawiona jest księga abstynencka , można tam wpisywać prośby, modlitwy , postanowienia lub deklaracje abstynenckie.
2) W środę modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa a w czwartek za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.
3) Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 16.30 i w niedzielę po Mszy o godz.11.00, Gorzkie żale godzina 15.00 .
4) W piątek tj.26 luty 2021 na nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Mszę św. zapraszam młodzież z klasy VII w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania.
5) Dziękujemy za troskę o naszą świątynie a w tym tygodniu prosimy......


Ogłoszenia dodatkowe :
1) Zapraszam chętnych do służby liturgicznej przy ołtarzu, do naszej scholi parafialnej oraz Grupy Dzieci Marii.


Z błogosławieństwem na kolejny tydzień ks. Edward Łatka , proboszcz