Stowarzyszenie Nasza Skawica

Stowarzyszenie Nasza Skawica powstało z inicjatywy pani Stanisławy Zemlik. Końcem roku 2010 zrodził się pomysł powstania stowarzyszenia, co spotkało się z akceptacją i potrzebą wielu mieszkanek Skawicy. W lutym 2011 roku zostało zarejestrowane i wpisane do KRS w Krakowie. Obecnie Stowarzyszenie liczy 26 osób w różnych grupach wiekowych, łączących tradycje pokoleń. Naszym celem jest pielęgnowanie i kultywowanie ludowej tradycji oraz promowanie dziedzictwa kulturowego Górali Babiogórskich i wsi polskiej.

Aby kraj mógł żyć, trzeba, aby żyła tradycja.

Stowarzyszenie Nasza Skawica czynnie bierze udział w uroczystościach organizowanych na terenie naszej gminy jak również poza nią. W maju wystąpiło na Mszy Dziękczynnej za Beatyfikację Błogosławionego Jana Pawła II. 15 sierpnia 2011 nasze panie brały udział w konkursie na Tradycyjny Bukiet Zielny na Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie, gdzie otrzymało wyróżnienie. 20 sierpnia Stowarzyszenie wpisało się w XIII Gminne Dożynki w Skawicy. Swoim śpiewem uświetniło uroczystą Mszę Dożynkową jak również odśpiewała wieniec dożynkowy wraz z udziałem zespołu Zbójnik, który wspiera nas muzyką ludową. W dniu 4 września Stowarzyszenie brało udział w Dożynkach Powiatowych w Bieńkowce, gdzie zdobyło I miejsce za wieniec, strój i śpiew. Stowarzyszenie w najbliższym czasie będzie występować na Jesieni Babiogórskiej w Zawoi. Naszym marzeniem jest stworzyć własną kapelę. Zapraszamy wszystkich, którym tradycja i obyczaje nie są obojętne do wstąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia Nasza Skawica składa się z 6 członków:

  • prezes: Stanisława Zemlik (tel. 33 8775 310)
  • zastępca: Ewa Sałapatek
  • sekretarz: Janina Tokarz
  • skarbnik: Irena Tomczak
  • członkowie: Janina Wajsman i Halina Ficek