Świetlica Środowiskowa

Na trenie parafii Skawica działa Świetlica Środowiskowa, która jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego typu opiekuńczego. Jest to Filia Świetlicy w Zawoi Centrum. Świetlica znajduje się w salce za budynkiem kościoła i plebanii. W zajęciach mogą uczestniczyć: dzieci i młodzież w wieku od 4 do 18 lat. Placówka zapewnia uczestnikom pomoc w nauce, organizację czasu wolnego poprzez rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych oraz pracę z rodziną dziecka. W miarę możliwości finansowych organizowane są ogniska, wycieczki, poczęstunki. Do dyspozycji wychowanków jest stół pingpongowy, drobny sprzęt sportowy, telewizor i odtwarzacz DVD, różnego rodzaju gry planszowe, dydaktyczne, zręcznościowe, edukacyjne. Organizowane są konkursy plastyczne, zajęcia tematyczne ukierunkowane na profilaktykę. Zapewniona jest pomoc dziecku i rodzinie w radzeniu sobie z życiowymi problemami (kryzysami związanymi z relacjami z rówieśnikami, szkolnymi itp.).

Korzystając z uprzejmości ks. Proboszcza serdecznie zapraszam wszystkie dzieci i młodzież oraz rodziców do zapoznania się z ofertą i korzystania ze świetlicy. Jednocześnie składam serdeczne podziękowania Radzie Rodziców przy Zespole Szkół w Skawicy za dofinansowanie ogniska integracyjnego dla wychowanków świetlicy, które odbyło się 21 czerwca. Podziękowania również dla ks. Proboszcza Krzysztofa Strzelczyka za finansowe wsparcie działalności Świetlicy Środowiskowej.

Wychowawca Grażyna Trzebuniak