Kancelaria

Kancelaria jest czynna w godzinach:

 • wtorki i piątki: po wieczornej Mszy św.
 • soboty: 9:00–10:00

W niedziele i święta kancelaria nieczynna.

Sakrament chrztu

Chrzty odbywają się w drugą niedzielę miesiąca o godz. 11:00 i w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Chrzest należy zgłosić najpóźniej 2 tygodnie wcześniej.

 1. Dokumenty: akt urodzenia dziecka z USC, dokument rodziców dziecka o zawarciu sakramentu małżeństwa (jeśli są z innej parafii)
 2. Rodzice chrzestni: osoby, które dają dobre świadectwo życia chrześcijańskiego, mają ukończone 16 lat i przyjęty sakrament bierzmowania,
  jeśli są spoza parafii, gdzie ma się odbyć chrzest, potrzebne jest zaświadczenie z parafii miejsca zamieszkania
 3. Do chrztu potrzebna są: świeca i biała szata dla dziecka

Sakrament małżeństwa

Należy zgłosić trzy miesiące wcześniej.

 1. Należy dostarczyć:
  • metrykę chrztu z parafii chrztu (z adnotacją do ślubu)
  • indeks katechizacji (lub ostatnie świadectwo szkolne)
  • zaświadczenie z USC (o braku przeszkód ze strony prawa państwowego)
  • dowód osobisty (lub paszport)
 2. Narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie dla narzeczonych i przeprowadzenia trzech rozmów w poradnictwie rodzinnym

Pogrzeb katolicki

Pogrzeb należy zgłosić jak najwcześniej, przynosząc:

 1. kartę zgonu
 2. zaświadczenie o przyjęciu sakramentów świętych w szpitalu
 3. dane dotyczące grobu (dowód opłaty grobu)
 4. informacja z parafii zamieszkania zmarłego, gdy mieszkał poza parafią

Intencje mszalne

Prosimy parafian, aby intencje jubileuszowe zamawiali z wyprzedzeniem i dawali im pierwszeństwo przy zapisywaniu intencji.