Kalendarium

Kalendarium parafii

1926
zatwierdzenie projektu budowy kościoła
1938
początek budowy kościoła
1944
ks. Józef Balon przybywa do Skawicy
1946
poświęceni kościoła przez ks. dziekana Mateusza Zebskiego z Rabki
1948
początek budowy plebanii
1951
poświęcenie cmentarza przez ks. Józefa Sczotkowskiego
1952
powstanie parafii Skawica, ks. Józef Balon pierwszym proboszczem
1953
konsekracja kościoła przez ks. bp. Franciszka Jopa
1956
założenie dzwonu
1960
poświęcenie figury św. Józefa przez ks. bp. Karola Wojtyłę
1976
25-lecie erygowania parafii
2006
odnowienie starego cmentarza cholerycznego